Štampa

Izgradnja marina i golf terena su ekološki neprihvatljiva rješenja za Ulcinj

on .

U nastavku se nalaze komentari Centra za zaštitu i proučavanje ptica na Nacrt Prostornog Plana Opštine Ulcinj do 2020.godine:


1.CZIP pozdravlja opredjeljenje obrađivača da Solana ostane fabrika soli i zelena oaza Ulcinja sa aspekta bogatstva ornitofaunom. Takođe, CZIP pozdravlja viziju obrađivača da ista može dodatno prihodovati od naučnog, edukativnog, SPA turizma, biciklizma, šetnje i trčanja u prirodi i svih drugih ekološki prihvatljivih vidova turizma. Podržavamo „labaviji“ pristup zaštiti solane ali ne kao park prirode V/VI već III kategorije, kako je i navedeno u tekstu plana (obje se kategorije navode kao prihvatljive, iako je razlika između njih značajna). Kategorija „spomenik prirode“ u saglasju je sa navedenim preporukama dodatnog korištenja terena fabrike soli.

2. Na osnovu čega je obrađivač konstatovao u planu na strani 96 da Solana ne bi bila održiva ni da se proda sva proizvedena so?

3. Smatramo korisnim uvrstiti i bazene za kristalizaciju soli u širi plan zaštićenog prostora sa istom funkcijom obogaćenom predloženim vidovima dodatnog korištenja. 

4. Smatramo da je prijedlog izgradnje dva golf terena jedan do drugog – na Šaskom jezeru i Velikoj plaži neprihvatljiv. Apsolutno se protivimo izgradnji golf terena na Šaskom jezeru koji će, u šta smo sigurni, i da se primijene sve mjere zaštite voda Šaskog jezera, zbog karstnog terena značajno eutrofikovati vodu i izmijeniti sastav flore i faune ovog krhkog ekosistema.

5. Izgradnja četiri marine u Ulcinju apsolutno je neprihvatljiva sa aspekta korištenja prostora i priobalnih voda. Prekapacitirane marine na Adi i Port Mileni su ekološki neprihvatljiva rješenja. 

CZIP tim