Štampa

Desetina svetskih vrsta ptica leti a da ne znamo ništa o njima

on .

BirdLife International napravio je procjenu ugroženosti za preko 350 novo prepoznatih vrsta ptica za svjetsku Crvenu listu ugroženih vrsta. Rezultati su zabrinjavajući - preko 25% novo prepoznatih vrsta ptica svrstane su kao ugrožene na crvenoj listi.

Iscrpni spisak ptica usresrijeđe je na nepjevačice, ptice poput grabljivica, morskih ptica, ptica močvarica i sova doveo je do prepoznavanja 361 nove vrste koje su ranije bile svrstane u različite podvrste. Novi ukupni broj od 4.472 nepjevačice upućuje nas da su prethodne klasifikacije potcijenile raznovrsnost vrsta ptica za preko 10%.

“Drugim riječima, jedna desetina svjetskih vrsta ptica leti a da nemamo ideju o njihovoj ugroženosti”, rekao je Dr. Stuart Butchart, BirdLife-ov direktor istraživačkog odjeljenja. 

Novi i ujednačeni kriterijumi za određivanje koje podvrste su ustvari vrste omogućili su da se sve vrste ptica procjenjuju na isti način. Zahvaljujući njihovoj dodatnoj preciznosti omogućeno je da se otkrije koja mjesta su najvažnija za ptice, prirodu i ljude – područja Zemlje koja se moraju hitno zaštititi i očuvati.

Tako je do sada je bila prepoznata samo jedna vrsta noja, svrstana u kategoriju najmanje zabrinjavajuća (LC). Međutim, novo prepoznata vrsta somalski noj (Struthio molybdophanes), koji boravi u zemljama afričkog roga, sad je prepoznat kao zasebna vrsta i svrstan u kategoriju osjetljiva vrsta (VU). Za njegovu populaciju smatra se da je u brzom opadanju zbog lova, sakupljanja jaja i uznemiravanja, te bi se njen status mogao pogoršati ako se ubrzo ne preduzmu koraci u smjeru zaštite.

Procjena za 2014. godinu, takođe je naglasila važnost nekoliko geografskih žarišta ugroženih vrsta ptica. Mnoge novo prepoznate vrste ptica nalaze se u jugoistočnoj Aziji, gdje je biološka raznolikost izrazito ugrožena. Dijelovi ove regije već su identifikovani kao globalno značajna žarišta endema odnosno dom su mnogim vrstama koje se ne mogu naći nigdje drugo na Zemlji. Za neka od tih područja sad je pokazano da su dom još većem broju vrsta nego što se dosad mislilo.

“Crvena lista je neophodna ne samo kako bismo prepoznali kojim vrstama treba direktno i hitno pomoći da opstanu na planeti već i kako bismo usmjerili naše napore u zaštiti onih područja i staništa koja su ključna za opstanak biološke raznolikosti” izjavio je Butchart. "Dopunjena Crvena liste ptica pomoći će u postavljanju budućih prioriteta u zaštiti."