Štampa

CZIP na sastanku MAVA partnera na Kipru

on .

CZIP na sastanku MAVA partnera na Kipru
MAVA fondacija organizovala je radionicu u periodu 21-23. Maja u cilju razvoja strategije za jačanje kapciteta i održivosti mreže NVO na područčju Mediterana. 
Radionici su prisustvovale partnerske organizacije sa Mediterana, ukjučene u relizaciju projekta Jačanje kapaciteta, među kojima je i CZIP, kao i potencijalni parteneri u nastavku pomenutog projekta.