Štampa

Dan Natura2000-21. maj

on .

21. maja 2014 širom zemalja Evropske unije biće obilježen Dan mreže Natura2000 koja obuhvata područja važna za očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i ekoloških oblasti u EU. Ovaj program koji čini osnovu zaštite prirode u EU, proizilazi iz Direktive o zaštiti prirodnih staništa, divlje flore i faune i Ptičje Direktive. U mrežu je uključeno preko 25.000 područja duž cijele EU, što je čini najvećom ekološkom mrežom na svijetu. 
Uprkos njenom dvadesetogodišnjem postojanju i ekološkom, socijalnom i ekonomskom značaju, mreža Natura 2000 je slabo poznata među stanovništvom EU što predstavlja jedan od veoma bitnih problema ove mreže. CIlj ovogodišnje kampanje je da pojedinci, organizacije ili inistitucije urade određeni gest podizanja svijesti u korist očuvanja prirodnih ekosistema i ptičjih vrsta koje ih naseljavaju.Crna Gora je u toku 2011. godine dobila status kandidata za pristup EU, i započela određene korake u procesu usklađivanja legislative i ostalih aspekata u cilju uspostavljanja mreže Natura2000. Do sada je realizovano par projekata sa ovim ciljem, i okviru projekta “Partnerske akcije za zaštite biodiverziteta na zapadnom Balkanu-podrška organizacijama i rauvoj parterstava kroz projekte” finansiranog od strane Evropske unije, Centar za zaštitu i proučavanje ptica je izradio publikaciju “Crna Gora i Natura 2000” sa ciljem približavanja ove tematike široj javnosti. Pomenutu publikaciju možete preuzeti sa sajta Centra, putem linka: http://www.birdwatchingmn.org/dokumenta/download/crna%20gora%20i%20n2k.pdf

Takođe, promotivni spot ovogodišnje kampanje obilježavanja dana mreže Natura2000 možete pogledati putem linka: http://www.youtube.com/watch?v=K8z3HyYjpNY