Štampa

Potpisan Memorandum o saradnji sa Turističkom Organizacijom Ulcinj

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, 14. Maja 2014., potpisao je Memorandum o saradnji sa Turističkom organizacijom Ulcinj.
Saradnja dvije pomenute organizacije predstavlja primjer uspješnog postizanja zajedničkih ciljeva sa misijom zaštite lokaliteta od značaja za boravak ptica.
Na teritoriji Opštine Ulcinj nalaze se dva IBA staništa (staništa od međunarodnog značaja za boravak ptica) – Ulcinjska solana i Šasko jezero kao i mnogi drugi lokaliteti zanačajni sa ornitološkog aspekta(Velika plaža i Delta Bojane sa mikrolokalitetima).


Solana je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gniježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas, na Solani je registrovano 240 vrsta ptica od čega 55 gnjezdarica.
Šasko jezero je smješteno u «sendviču» između Skadarskog jezera i Ulcinjske solane, u jugoistočnom dijelu države, na području Ulcinja.
Cilj potpisisivanja Memoranduma je zajednički rad na valorizaciji i promociji eko – turističkih vrijednosti pomenutih oblasti.