Štampa

CZIP učestovao na ECRAN-ovom kick off sastanku

on .

Predstavnik Centra za zaštitu i proučavanje ptica je u periodu od 7.-8.maja u Bečićima učestvovao na regionalnom sastanku projekta ECRAN -the Environment and Climate Regional Accession Network, finansiranog od strane Evropske unije koji se bavi politikama iz oblasti životne sredine i klime. Sastanak je održan za predstavnike 21 nevladine organizacije iz Hrvatske i zemalja kandidata za članstvo u EU (Crne Gore, Srbije, Makedonije i Turske) i potencijalnih kandidata za članstvo u EU (Albanija, BiH, Kosovo) koje su se u januaru 2014. godine pridružile projektu. 

Na sastanku su utemeljeni osnovni principi/pravila saradnje i daljeg rada foruma. Utvrđen je plan rada za 2014. godinu i analiza potreba za organizovanjem treninga u okviru projekta.

Prvu radionica u okviru projekta biće održana u junu tekuće godine.