Štampa

Krupac, međunarodno značajno područje za ptice

on .

Rezultati zimskog prebrojavanja ptica na Krupcu realizovanom ovog vikenda ukazuju da je ovo jezero ugostilo najveći broj ptica otkad se ova aktivnost sprovodi na nikšićkim akumulacijama. Gotovo 36 hiljada baljoške zimuje u Nikšiću, svega 4000 manje nego na Skadarskom jezeru.
Ovaj podatak jasno ukazuje na međunarodni značaj nikšićkih jezera kao stanica na seobenom koridoru ptica. Takođe, ove godine je jezero zadovoljilo i jedan od devet kriterijuma Ramsarske konvencije koja okuplja močvare od međunarodnog značaja. 
Zimsko prebrojavanje ptica se u Evropi realizuje na svim vodenim staništima od 1968.godine. Crna Gora je ušla u ovaj projekat od 1991. godine na Skadarskom jezeru, da bi od 2006.godine ovom aktivnošću bila pokrivena sva vodena staništa u Crnoj Gori. 


banervolonter