Štampa

Trening o posmatranju ptica

on .

U okviru projekta „Eko i kulturni turizam u južnim Dinaridima“, finansiranog od strene Evropske Unije u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Bosna i Hercegovina, Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizuje dva treninga.
Prvi trening se održava 23. januara, sa početkom u 9h u prostorijama Educo centra, kod Sat kule. Drugi trening u 24. januara, sa početkom u 9h u prostorijama Centra za kulturu u Plužinama. 
Tema treninga je posmatrenje ptica, kako ga uvrstiti u turističku ponudu i kako prilagoditi ponudu određenom području. Trening će održati slovenski ornitolog Borut Rubinič.

banervolonter