Štampa

Potraga za šumskim samotnjakom

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) u saradnji sa JP Nacionalni parkovi, počeo je sa implementacijom aktivnosti u okviru drugog dijela projekta Balkan Lynx Recovery Programme u Crnoj Gori.

Prvu fazu projekta činila je izrada bazičnog istraživanja putem anketiranja lokalnog stanovništva na lokalitetima gdje je balkanski ris bio prisutan po podacima iz literature. Tragom rezultata dobijenih bazičnim istraživanjem, ovog ljeta je započetio sa realizacijom druge faze projekta, postavljanjem kamera zamki za divlje životinje na lokalitetima koji su se definisali kao najviše obećavajući kad su u pitanju potencijalna staništa balkanskog risa u Crnoj Gori. Kroz ovu fazu, po prvi put ćemo biti u mogućnosti da odredimo gustinu populacija krupnih sisara, kako u zaštićenim područjima tako i u njovoj okolini. Takođe, po prvi put ćemo biti u mogućnosti da proširimo svoja znanja u razumijevanju ekologije i ponašanja krupnih sisara kroz njihovo snimanje i definisanje migratornih puteva. Samim tim, ova faza će zahtjevati dosta strpljenja i rada, što se posebno odnosi na podizanje svijesti kad je u pitanju čovjekov odnos prema divljim životinjama.

Veći broj kamera u istočnom dijelu Crne Gore je aktivan, dobijeni rezultati su ispod očekivanih. Iako smo zabilježili veliku raznolikost vrsta u ovom regionu, gustina njihovih populacija nije na zadovoljavajućem nivou. Upravo ovi fantastični snimci treba da nam budu opomena da je poslednji momenat da sačuvamo cjelokupnu biodiverzitetsku raznolikost koju nemilisrdno uništavamo svojim sebičnim porivima i neznanjem. Centar će aktivno vršiti edukaciju, kroz koju će mlađim generacijama pomoći da izgrade održiv odnos prema prirodi i divljim životinjama.Više sam nego uvjeren, prošlo je vrijeme gledanja divljih životinja kroz nišane vatrenog oružja, kamere su dovoljne.

Dobijeni rezulatati biće dovoljno dobar argument i zamajac za inicijative kad su u pitanju proširenja zaštićenih oblasti, unaprjeđivanjeupravljanjadivljinomipodrškupomenutimaktivnostimaputemkontinuiranogistraživanjaipraćenja.

Projekat je finansiran od strane njemačke organizacije za zaštitu prirode Euronatur pod pokroviteljstvom MAVA fondacije. Pored ove organizacije, partneri na projektu su  i švajcarska organizacija Kora, Makedonsko ekološko društvo i Društvo za zaštitu i očuvanje prirodne sredine u Albaniji, kao nevladine i organizacije Finch i Kora sa Kosova.

Slike možete preuzeti sa CZIP-ovog website-a i fb stranice:

http://www.czip.me/multimedija/fotografije/category/9-balkan-lynx-recovery-programme,

https://www.facebook.com/czip.cg/media_set?set=a.351110091730478.1073741836.100004944700783&type=1.

banervolonter