Štampa

U Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore jasno stoji da nijesu ispoštovani ključni članovi Ptičje direktive

on .

U izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore na putu ka evropskim integracijama jasno je navedeno da nijesu ispoštovani esencijalni članovi Ptičje direktive, a to su član 1. da su sve ptice zaštićene i član 7. da se ptice ne smiju ubijati za vrijeme povratka sa zimovališta.