Štampa

Poziv budućim koncesionarima na partnerstvo

on .

Da bi obezbjedili bolje ekološke uslove za boravak ptica na solani, a koje su u direktnoj vezi sa upumpavanjem slane vode iz mora u solanu (samim tim i sa proizvodnjom soli),  Centar za zaštitu i proučavanje ptica će pokušati da svima koji uzmu pod zakup Ulcinjsku solanu pomogne u obezbjeđivanju sredstava za rad pumpi.


Solana je najznačajnije stanište za ptice na istočnoj obali Jadrana, kako za gnjezdarice, zimovalice, tako i za milione ptica koje je svake godine prelete tokom jesenje i proljećne migracije.
Jake pumpe (3000l/sec) tokom proizvodnje soli upumpavaju slanu vodu i sa njom obilje hrane iz mora, što čini solanu najznačajnijim staništem za ishranu ptica koje iz Sibira i Evrope lete ka Africi i obratno. Funkcionisanje solane i upumpavanje slane vode a sa njom i hrane je zato od presudne važnosti za opstanak miliona ptica na Jadranskom seobenom koridoru. Dovođenje mora u solanu prevazilazi nacionalni i regionalni značaj.