Štampa

Krivična prijava protiv Ivana Miloševića!

on .

 

 

 1ž

Centar za zaštitu i proučavanje ptica podnio je danas krivičnu prijavu protiv Ivana Miloševića, koji je danas na svom Facebook profilu postavio fotografiju ubijene šumske sove.

Krivična prijava je podnijeta u skladu sa Krivičnim zakonikom Crne Gore objavljenom u "Službenom listu RCG", br. 70/2003, 13/2004, 47/2006 i "Službenom listu CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 40/2013 i 56/2013, za krivično djelo nezakont lov, Čl. 325, stav 4. 

Nadamo se da će sud ovog puta, za razliku od ranijih, prihvatiti priloženni dokaz s obzirom na to da je javno objavljen!