Štampa

Žalba na Rješenje o prihvatanju Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda Lastva Grbaljska - Čevo

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica podnio je žalbu Ministarstvu održivog razvoja i turizma na Rješenje 02 Broj: UPI-1161/23 Od 18.11.2014.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 400 kV LastavaGrbaljska–Čevo, koji je za potrebe nosioca projekta uradio „MEDIX“ iz Podgorice, zbog: Pogrešno utvrđenog činjenočnog stanja.

Ovdje možete vidjedi dataljne razloge podnošenja žalbe.