Štampa

Održana radionica o održivom turizmu u okviru projekta ORNIBA

on .

U četvtak 18. decembra u Tivtu je održana radionica “Održivi turizam u zaštićenim područjima Crne Gore i Bosne i Hercegovine” sa ciljem podizanja svijesti nevladinih organizacija, turističkih agencija i lokalnog stanovništva vezano za potencijale održivog turizma zaštićenih područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Na radionici su predstavljeni prirodni i kulturni potencijali područja Tivta i Hutovog blata, sa posebnim akcentom na posmatranje ptica. Diskutovano je o mogućnostima uvezivanja posmatranja ptica i ostalih turističkih ponuda u jedinstvenu turističku ponudu koja bi bila ponuđena malim turističkim agencijama i samostalnim turističkim vodičima koji su izrazili interesovanje za plasiranje ovakvog vida ponude.