Štampa

Sa Dirk Langeom o Ulcinjskoj solani

on .

U cilju što hitnije zaštite Solane Ulcinj, Centar za zaštitu i proučavanje ptica sastao se prošle sedmice sa šefom za proširenje Evropske unije nadležnim za Crnu Goru, g. Dirk Langeom.

Ovom prilikom g. Lange upoznat je sa trenutnim stanjem i načinom funkcionisanja Solane Ulcinj i svim aktivnostima koje CZIP sprovodi u posljednjih 15 godina na polju očuvanja biološke raznolikosti na objektu solane i okruženju kroz: kontiniurani monitoring ptica, izradu infrastrukture za razvoj eko turizma, nabavku bagera, monitoring krivolova, pripremu i promociju nekoliko kratkih filmova koji se i danas prikazuju u zemlji, regionu i članicama Evropske unije.

G. Lange je upoznat i sa izradom prijedloga strateških dokumenata potrebnih za zaštitu solane, u prvom redu: Menadžment plana za zaštitu i održivo korišćenje prirodnih vrijednosti privatnog parka prirode „Solana Ulcinj“ i Prijedloga studije zaštite Solane Ulcinj izrađene u skladu sa normama Zakona o zaštiti prirode Crne Gore, kao i objavljivanja velikog broja naučnih radova u renomiranim naučnim časopisima. 2007. godine, CZIP je popunio formular za uvrštenje solane na Ramsar listu močvara od međunarodnog značaja (zadovoljava 6 od 9 kriterijuma prema Ramsarskoj konvenciji), Vlada Crne Gore na žalost, ni nakon osam godina ne prepoznaje njen značaj.

Predočene su hitne mjere koje se moraju sprovesti u cilju očuvanja cjelokupnog biodiveriteta i postojeće infrastrukture na solani, u prvom redu, stavljanja pumpnih postrojenja za vodu u funkcionalno stanje, pri čemu će se u što kraćem roku omogućiti ispumpavanje kišnice i upumpavanje slane vode u bazene. Ukoliko se ovaj proces ne izvrši do sredine aprila, doći će do trajnog negativnog poremećaja i uticaja kako na floru i faunu, tako i na infrastruktiru, prije svega kanale, nasipe i prilazne puteve.

Paralelno sa ovim aktivnostima, posebnu pažnju treba obratiti na riješavanje problema krivolova na pernatu divljač. U vezi sa tim, g. Dirk Lange je obavješten o haotičnom stanju lovstva u Crnoj Gori, izazvanog neprofesionalnim i haotičnim vođenjem od strane Ministarstva za poljoprivredu i ruralni razvoj, na čijem se čelu nalazi g. Petar Ivanović. Krivične prijave za krivolov na prostoru solane padaju u vodu i krivolov postaje „masovna pojava“, jer je ministar Ivanović, iz samo njemu znanih razloga, potpisao dokument po kojoj je veliki dio solane lovište. Umjesto da riješava problem, ministar prekida komunikaciju sa CZIP-om jer konstantno upozoravamo na manjkavosti i pogrešan rad. CZIP će i dalje raditi na zaštiti ptičjih vrsta i njihovih staništa, u nadi da će ministar Ivanović shvatiti da je divljač dobro od javnog interesa, koja je ministarstvu na čijem je čelu, povjerena za zaštitu i upravljanje.

Prevazilaženje dramatičene situacije je moguće jedino uz jasnu podršku Vlade Crne Gore, koja kroz institucionalno djelovanje treba pod hitno da preduzme jasne aktivnosti u cilju zaštite ovog lokaliteta. U skladu sa tim, CZIP tim stoji na raspolaganju nadležnom Ministarstvu u cilju što hitnijeg rješavanja tekućih problema.

banervolonter