Štampa

Otvoreno pismo premijeru g. Milu Đukanoviću

on .

Poštovani g. Đukanović,

molimo da iskorstite svoja ovlašćenja kako bi se što hitnije omogućio rad pumpi na Ulcinjskoj solani. Razlog za hitno postupanje po ovom pitanju očitava se u potrebi da se ekosistem ovog, najznačajnijeg područja za ptice na istočnoj obali Jadrana, preko kojeg tokom jesenje i proljećne seobe preleti na milione ptica, održi vitalnim u nastupajućem periodu. Takođe, očekujemo da implementirate odredbe iz Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine kojim je ovo područje prepoznato kao zaštićeno sa prijedlogom proglašenja za spomenik prirode (do 2009.godine).

Podsjećamo Vas da ovo podučje 1989. godine prepoznato kao IBA - područje od međunarodnog značaja za boravak ptica; 2006. g. je prepoznata kao Emerald stanište Bernske konvencije; 2008. g. se našla na listi potencijalnih Natura 2000 staništa - ekološke mreže EU koje uživaju poseban interes za zaštitu. Napominjemo da smo 2007. godine ispunili formular za proglašenje solane Ramsarskom močvarom od međunarodnog značaja (ispunjava 6 od 9 kriterijuma).

Značaj Ulcinjske solane se ogleda u sljedećem: od ukupno 526 evropskih vrsta ptica, na Solani je registrovana polovina ili 251 vrsta. Četvrtina ukupnog broja gnjezdarica Crne Gore gnijezdi na Ulcinjskoj solani a ona pruža servis za više od 70 vrsta ptica sa Aneksa I Ptičje direktive. Brojnost gotovo 15 vrsta ptica registrovanih na ovom području u određenim periodima godine prelazi 1% regionalne ili globalne populacije.

Upravni odbor Solane je 2004. godine ovo područje proglasio prvim privatnim parkom prirode u Crnoj Gori da bi godinu dana kasnije, posebnom odlukom proglasio zabranu lova i ribolova na tom prostoru.

U suprotnosti sa vizijom tadašnje uprave, Ministarstvo poljoprivrede 2010. g. donosi kontroverznu odluku kojom odobrava lov na jednom dijelu solane, ignorišući odluku Uprave kao pravnog subjekta koji je odluku o zabrani lova donio u skladu sa javnim interesom građana Crne Gore ali i međunarodne zajednice.

Kao što znate, Solana je 2014. g. prestala sa radom, te da su svi vitalni objekti za upumpavanje vode uništeni, iako je imenovana stečajna uprava sa zakonskom obavezom i pod krivičnom odgovornošću bila u obavezi da ih sačuva.

Podsjetićemo Vas da je Ulcinjska solana vještački ekosistem, gdje čovjek diktira vrijeme punjenja bazena kao i nivo vode u njima. Uništene pumpe neophodno je hitno staviti u funkciju kako bi se ispumpala kišnica i upumpala slana voda a sa njom i hrana za ptice. Ako se to ne uradi do juna ove godine, ovo područje će se pretvoriti u pustinju, a samim tim i prestati da servisira milione ptica koje migriraju i gnijezde na Solani. Ekološka šteta koja će nastati je nemjerljiva, a neminovno će dovesti i do burne međunarodne reakcije.

Ovim putem Vas ujedno i obavještavamo, da je interes za zaštitu ovog značajnog lokaliteta i što hitniju aktivaciju pumpi jasno pokazala i Evropska komisija, te relevantne međunarodne konvencije.

Solana je najidealniji primjer sinergije ekonomskog iskorišćavanja prostora (proizvodnje soli) i zaštite prirode. Ona je primjer održive proizvodnje jer je ista zasnovana na iskorišćavanju energije sunca i vjetra.

U skladu sa svim gore navedenim, očekujemo od Vas kao premijera države, da se postojeće pumpe stave u funkciju i ovaj ekosistem počne održavati kako je to rađeno posljednjih 80 godina. Takođe, nadamo se konačnom stavljanju ovog područja pod zaštitu, kao što je to i predviđeno prostorno-planskom dokumentacijom.

 

 

Originalno pismo možete pogledati ovdje.

banervolonter