Štampa

Alarmantne procjene krivolova u Crnoj Gori

on .

Skoro 200 hiiljada ptica ubije se u krivolovnim aktivnostima svake godine u Crnoj Gori.  Rezultati su istraživanja BirdLife International-a u okviru projekta monitoringa krivolova i hvatanja ptica na Mediteranu. U Crnoj Gori najveći prekršaji u dijelu krivolova na ptice odnose se na korišćenje plastičnih mamaca i vabilica, lova nedozvoljenim oružjem, lova iz čamaca lova u zaštićenim područjima i nedozvoljenim zonama, te prekoračenjem kvota ulova.


utve unutrašnja

Od vrsta ptica koje najviše stradaju u krivolovu najugroženije su: prepelice, bekasine, baljoške, sve vrste patki kao i brojne pjevačice na koje je lov trajno zabranjen.
Frapantni podaci, verifikovani od strane ove ugledne organizacije, jasno ukazuju na veliki problem krivolova u državi. Konferencija održana polovinom februara ove godine u Madridu jasno je pokazala na alarmantan problem krivolova u većini mediteranskih zemalja, s tim što se može reći da je problem na Balkanu znatno izraženiji nego u drugim djelovima Evrope.
Pored lovnih vrsta koje se love nedozvoljenim sredstvima i na mjestima gdje to nije dozvoljeno, znatno stradaju i vrste koje su trajno zaštićene Zakonom o zaštiti prirode. Primjera radi, svake godine se na Ćemovskom polju desetkiuju jata štiglića koja se hvataju živa na lijepak.
Uprkos završetku lovne sezone (15. februara) na pijaci u Ulcinju se svakodnevno mogu kupiti u krivolovu ubijene ptice pa pozivamo nadležne na hitnu reakciju.