Štampa

Dolaze li ljepši dani za najznačajnije stanište za ptice na istočnoj obali Jadrana?

on .


Vlada izdvaja 197 hiljada eura za aktivaciju pumpi na Ulcinjskoj solani?


Ministarstvo održivog  razvoja i turizma je na okruglom stolu povodom zaštite Ulcinjske solane, a organizovanog od strane CZIPa, obavijestilo  prisutne da se za Vladu priprema informacija o potrebnim sredstvima u iznosu od 197 hiljada eura, koje bi se iskoristile za reparaciju pumpi, ispumpavanje slatke i upumpavanje slane vode u bazene Ulcinjske solane, kako bi se ekosistem Ulcinjske solane održao vitalnim u navedenom periodu – navodi se u Zaključcima sa ovog okruglog stola.


SO Ulcinj obavezala se da će obnoviti inicijativu za formalnu zaštitu Ulcinjske solane i da će na osnovu sprovedenih procedura zaštite Studiju zaštite Ulcinjske solane, najdalje do oktobra ove godine staviti na dnevni red lokalnog parlamenta na glasanje.
Imajući u vidu Odluku Borda direktora solane iz 2005. god o zabrani lova i ribolova na solani i Odluku Stečajne uprave o zabrani ulaska na Ulcinjsku solanu bez posebne dozvole, Opština Ulcinj, koja je osnivač lokalnog Preduzeća za zaštitu i uzgoj divljači obaviće konsultacije sa resornim ministarstvom kako bi se dio solane, koji se sada protivzakonito tretira kao lovište, proglasio nelovnom površinom, čime bi se na cijelom prostoru solane uspostavila trajna zabrana lova, jedan je od zaključaka skupa.
U Prostorno urbanističkom planu Opštine Ulcinj, koji je u završnoj fazi, sve zainteresovane strane dužne su da daju prijedloge za valorizaciju prostra Ulcinjske solane koji će se temeljiti na održivom razvoju. U skladu sa međunarodnim obavezama, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavezalo se da će donijeti upravni akt kojim se Ulcinjska solana proglašava zvaničnim Emerald područjem na osnovu standarda Bersnke konvencije o zaštiti divlje flore i faune.
Opština Ulcinj i Centar za zaštitu i proučavanje ptica obavezale su se da će u narednom periodu vršiti intezivni monitoring ilegalnih aktivnosti i o tome obavještavati resorne organe, kaže se u zaključcima a da će CZIP, u saradnji sa lokalnom turističkom organizacijom, nastaviti aktivnu promociju Ulcinjske solane kao eko turističke destinacije.


Zaključke možete pogledati ovdje.