Štampa

Uprava za inspekcijske poslove pooštrila mjere nadzora prodaje ubijenih ptica na Ulcinjskoj zelenoj pijaci

on .

U toku je postupak protiv jednog lica koje je 13.3.2015. vršilo prodaju ulovljenih ptica ispred Zelene pijace, obaviješteni smo od starne Uprave za inspekcijske poslove.

Centar za zaštitu i proučavanje ptica dobio je odgovor na dopis br194/15 od 17.3.2015. od strane Uprave za inspekcijske poslove. Ovim dopisom CZIP je informisan da je inspekcija u cilju suzbijanja prodaje ptica ubijenih u krivolovu pooštrila mjere kontrole na Ulcinjskoj zelenoj pijaci.

utve krivolov

U ovom smislu iz Uprave smo obaviješteni da je nadležna inspekcija 19.3.2015. izvršila kontrolu na predmetnoj lokaciji, nakon čega je od strane Uprave naloženo JP Ulcinj – korisnicima lovišta Ulcinj da redovno svakog pazarnog dana (utorkom i petkom) vrše kontrolu na lokaciji Zelene pijace i platou ispred pijace, uz redovno izvještavanje Uprave svakog ponedjeljka za prethodnu sedmicu i preduzimanje mjera protiv lica koja se pronađu u nedozvoljenoj prodaji ptica.

CZIP je, nakon što je informisan od strane volontera i mještana Ulcinja da se na Zelenoj pijaci vrši prodaja ptica ubijenih u krivolovu, podnio inicijativu Upravi za inspekcijske poslove za preduzimanje mjera po ovom pitanju. Napominjemo, sezona lova na sve vrste završena je 15.2.2015.