Štampa

Zaključci sa Međunarodne konferencije o zaštiti Ulcinjske solane, 8 april

on .

Na konferenciji, čiji su organizatori Centar za zaštitu ptica (CZIP), njemački Euronatur i Opština Ulcinj zaključeno je se solana mora hitno staviti pod zaštitu.
U Zaključcima, donešenim na Konferenciji, kaže se da:
•    najdalje do polovine juna 2015. godine, mora se uspostaviti upravljanje vodama, ispumpavanje slatke i upumpavanje slane vode na cijeloj površini;
•    će Opština Ulcinj pokrenuti inicijativu za zaštitu solane u skladu sa IUCN kategorizacijom zaštićenih područja, najdalje do kraja maja 2015. godine;


•    Opština Ulcinj promijeniti lovna dokumenta i uspostaviti lovni zabran na kompletnoj površini solane;
•    Ulcinjska solana biti proglašena Emerald područjem u Crnoj Gori do juna 2015;
•    CZIP dostaviti ispunjeni Ramsarski formular Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a Ministarstvo će se po njemu odrediti najkasnije do kraja juna 2015. godine;
•    Stečajna Uprava omogućiti monitoring ptica i krivolova kao i drugih neprofitnih aktivnosti vezanih za zaštitu prirode na solani aktivistima, uz poštovanje dogovorenih procedura, kao i prethodne i blagovremene najave;
•    se za praćenje realizacije ovih zaključaka formirati  Koordinacioni odbor. Koordinacioni odbor će se sastajati u opštini Ulcinj jednom mjesečno. 


Kompletan tekst Zaključaka možete pročitati ovdje.


cammarata

Alberto Kamarata, šef političkog sektora  Delegacije EU kazao je da će rješenje problema Solane biti test za ispitivanje kredibiliteta i posvećenosti države zaštite životne sredine i pregovaranja za ulazak u EU u okviru poglavlja 27.
“To će biti dokaz da će i ostale obaveze iz pregovaračkog poglavlja biti savladane. Mi ćemo nastaviti da pratimo situaciju u narednim sedmicama.  Treba da ujedinimo napore da sačuvamo ovo crnogorsko i evropsko mjesto prije nego što bude prekasno, prije nego što posljednji flamingos odleti zauvijek”, kazao je Kamarata.

Državna sekretarka Ministarstva turizma i održivog razvoja, Daliborka Pejović, naglasila je da se na prostoru Soalne mora brzo reagovati. Vladi je poslata informacija sa predlogom finansijskih sredstava potrebnih da bi se odmah počelo sa radom na terenu prije otpočinjanja turističke sezone.
Osim Ambasadorke Njemačke, Gudrun Štajnaker koja se mjesecima aktivno zalaže za rješenje pitanja solane, brojni evropski stručnjaci složili su se u jednom: Solanu je potrebno hitno zaštiti i spriječiti njenu dalju devastaciju.

 

U drugom dijelu Konferencije učesnici će posjetiti Ulcinjsku solanu 9.aprila.
U poslijepodnevnim stima članovi Evropskog Parlamenta pridružiće se posjeti, nakon čega će se sastati sa predstavnicima Opštine Ulcinj.