Štampa

CZIP na ECRAN ENVIRONMENT AND CLIMATE forumu

on .

Predstavnik Centra za zaštitu i proučavanje ptica je u periodu od 23.-24.aprila u Zagrebu učestvovao na regionalnom sastanku projekta ECRAN -the Environment and Climate Regional Accession Network, finansiranog od strane Evropske unije koji se bavi politikama iz oblasti životne sredine i klime. Sastanak je održan za predstavnike 21 nevladine organizacije iz Hrvatske i zemalja kandidata za članstvo u EU (Crne Gore, Srbije, Makedonije i Turske) i potencijalnih kandidata za članstvo u EU (Albanija, BiH, Kosovo) koje su se u januaru 2014. godine pridružile projektu. Glavni ciljevi sastanka su bili:

- objašnjenje politika i konvencija za oblast klimatskih promjena u EU i njihova primjena u praksi;

- poboljšanje znanja i vještina predstavnika civilnog društva u tehničkim aspektima u procesu pregovora, ključni koraci i politike;

- definisanje moguće saradnje sa državnim institucijama koja će sa ciljem boljeg sprovođenja usvojenih propisa u oblasti klimatskih promjena.

Na sastanku su utemeljeni i osnovni principi/pravila saradnje i daljeg rada foruma. Sledeća radionica u okviru projekta biće održana u junu tekuće godine u Briselu gdje će se raspravljati o temi održivog upravljanja otpadom.