Štampa

Tužilaštvo odbilo krivičnu prijavu CZIPa, fotografija prerađena

on .

Da bi pušku bolje prodao fotošopirao ubijene ptice


Krivična prijava podnešena 13.1.2015. od strane CZIPa protiv lica Noni Camaja za krivično djelo nezakonit lov odbijena je sa obrazloženjem da Camaj negira krivicu, te da je fotografije ptica preuzeo sa interneta i potom ih spojio sa fotografijom svoje puške, koja je bila predmet prodaje.


puka

U Rješenju koje je dostavljeno CZIPu obrazlaže se da tužilac ne nalazi da postoji osnovana sumnja da je Nou Camaj izvršio prijavljeno, kao ni bilo koje drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.
“Prijavljeni Nuo Camaj je negirao da je ubio ptice. Međutim, nije sporio da na svoj “facebook” profil preko facebook grupe “prodajem, kupujem, poklanjam” objavio  predmetne fotografije na kojima se nalaze slike ubijenih ptica  i vazdušna puška. Pojasnio je da je fotografiju dobio tako što je odštampao sa interneta fotografije ptica i sa njima postavio vazdušnu pušku, a zatim sve zajedno fotografisao. Cilj mu je bio da proda  svoju vazdušnu pušku, koju je prethodno kupio, a o čemu je dostavio kopiju računa”, navodi se u Rješenju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.
Krivična prijava je podnešena na osnovu fotografije ubijenih zaštićenih vrsta. Naime, 12.1.2015. CZIPu je od strane članova organizacije dostavljen snimak ekrana fotografije postavljene na Facebook grupi PRODAJEM, KUPUJEM, POKLANJAM CG.. Na fotografiji su snimljene ubijene ptice (sjenice, čvorci i golub) zajedno sa lovačkom puškom kao predmetom prodaje.
Zakon o divljači i lovstvu članom 3. stav 3 propisuje spisak svih lovnih vrsta divljači koje kao prirodno bogatsvo i dobro od opšteg interesa, su zakonom određene da slobodno žive u prirodi ili se uzgajaju u prostoru namijenjenom za uzgoj i razmnožavanje u svrhu lova i korišćenja. Ptičje vrste uslikane na priloženoj fotografiji (sjenice i čvorci) nijesu propisane kao lovne vrste i trajno su zaštićene Rješenjem za zaštitu prirode o zaštiti prorijeđenih, rijetkih i ugroženih vrsta biljaka, životinja i gljiva (Sl. List CG 76/06) donešenim od strane Republičkog zavoda za zaštitu prirode.

banervolonter