Štampa

Sastanak prvog koordinacionog tima za zaštitu Ulcinjske solane

on .

U Ulcinju je održan prvi sastanak koordinacionog tima za zaštitu Ulcinjske solane koji je organizovan od strane Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Opštine Ulcinj, gdje su  učestvovali predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, ambasade Poljske i Njemačke, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i  Stečajne uprave solane.

Na sastanku su  razmatrane aktivnosti interesnih strana na zaštiti ovog područja koje su trebale biti biti odrađene u aprilu  tekuće godine, shodno zaključcima okruglog stola  održanog 13. marta i Međunarodne konferencije  o zaštiti Ulcinjske solane održane 8. i 9. aprila.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je preko inžinjerske komore obezbjedila preliminarnu informaciju o stanju Ulcinjske solane i pumpi koje trebaju biti vraćene u funkciju, a koje su prema procjenama stručnjaka u katastrofalnom stanju-pokradeni su  elektromotori, trafo i razvodni ormari, dok su kod bazena solane pokradene drvene ustave, a putevi koji dolaze do njih potpuno  uništeni. Vlada je  već obezbjedila 40 hiljada dolara za zaštitu solane od UNDP-a, a takođe će pokriti dug solane za struju, kao i funkcionisanje pumpi narednih godinu dana.

Solana bi se uskoro trebala naći na zvaničnoj listi Emerald staništa Bernske konvecije, dok će studija zaštite Ulcinjske solane, koja je dostavljena Opštini Ulcinj od strane Centra, uskoro biti proslijeđena Agenciji za zaštitu životne sredine i Ministarstvu održivog turizma na dalje postupanje. Opština Ulcinj je pokrenula inicijativu kod Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da se trajno zabrani lov na solani.

Naredni sastanak koordinacionog tima će biti održan krajem maja. 

koordinacioni tim velika