Štampa

Delegacija Evropske unije u posjeti Ulcinjskoj solani

on .

Delegacija Evropske komisije iz Brisela u pratnji ministra održivog razvoja i turizma, Branimira Gvozdenovića, gradonačelnika Ulcinja, Fatmira Đeke, i Centra za zaštitu i proučavanje ptica juče su posjetila je Ulcinjsku solanu kako bi se uvjerili u progres koji je napravljen od održavanja Međunadorne konferencije o zaštiti Ulcinjske solane, održane 8. i 9. aprila u Crnoj Gori.


Predstavnici Evropske komisije upoznati su sa činjenicom da je pokrenuta inicijativa i da se radi na reviziji Studije zaštite Ulcinjske solane. Od gradonačelnika Ulcinja dobijeno je obećanje da će ona uskoro biti predata lokalnom parlamentu  na usvajanje  do kraja oktobra.
Ministar Gvozdenović je upoznao prisutne sa radovima na reparacji pumpi koje utankavaju morsku vodu u Ulcinjsku solanu sa mjesta Đerane i izjavio da država traži koncesionara za Ulcinjsku solanu koji bi upravljao proizvodnjom soli i budućim zaštićenim područjem.
Centar za zaštitu i proučavanje ptica upoznao je sve prisutne da je stanje na Ulcinjskoj solani alarmantno loše s obzirom na to da je većina bazena suva, da su mnoge vrste izložene ogromnom riziku od predatora jer gnijezde u praznim baznima, da su flamingosi napustili svoja gnijezda jer su u međuvremenu od izgradnje kupa za gniježđenje do početka inkubacije bazeni presušeni i opet ponovljeno da se hitno mora početi sa utankavanjem morske vode.
Ministar Gvozdenović je obećao da će pumpe početi sa radom najkasnije do 20. jula.
Predstavnici Evropske komisije izjavili su da će Ulcinjska solana biti i dalje u vrhu interesovanja Evropske komisije kad je u pitanju, ne samo zaštita prirode, nego i ukupni progres Crne Gore koji ostvari na putu ka Evropskoj Uniji, kao pilot projekat pokazivanja dobre volje da Crna Gora treba da poštuje evropsko zakonodavstvo.

8C3E69B6F4C101F6D5617398155FFA9CD78571BA6EF3DA4329pimgpsh fullsize distr

banervolonter