Štampa

Prvi put u Crnoj Gori „Popis ptica Crne Gore sa bibliografijom”

on .

U partnerstvu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, Centra za zaštitu i proučavanje ptica, BirdLife International i uz finansijsku podršku Montenegro Airlines, objavljena je knjiga „Popis ptica Crne Gore sa bibliografijom”, prva stručna publikacija ovog tipa koja se odnosi na faunu ptica Crne Gore.

U knjizi se po prvi put objavljuju crnogorska imena ptica.

popis pticaPrema objavljenim podacima, u Crnoj Gori je do sad registrovano 348 vrsta ptica,od 533 vrste do sad registrovane u Evropi ili 65% evropske ornitofaune.

Od ukupnog broja do sad registrovanih vrsta, 215 vrsta pripada sigurnim gnjezdaricama, sedam vrsta su moguće gnjezdarice, dok se 10 smatra iščezlim. 106 vrsta se smatra stanaricama tj.vrstama koje u Crnoj Gori provode sve svoje životne cikluse. 109 vrsta ptica registrovanih u Crnoj Gori pripada gnjezdaricama selicama. Pojavljivanje 20 vrsta predstavlja istorijski podatak jer u posljednjih najmanje 30 godina nijesu registrovane na teritoriji Crne Gore.

Od ukupnog broja vrsta (348), u Crnoj Gori se redovno gleda 266 vrste dok se 14 vrsta gleda povremeno.

Bogatstvo faune ptica neke države posmatra se kroz ukupan broj registrovanih vrsta ili, češće, brojnost gnijezdećih vrsta. U Crnoj Gori, indeks gustine gnjezdarica znatno je iznad balkanskog prosjeka (0.435) i iznosi 0.563. Tome doprinosi raznovrsnost staništa: od morske obale, preko solana, slatkovodnih jezera, polu stepa, kanjona, gustih šuma, planinskih zaravni i visokih planinskih vrhova. S druge strane, Crna Gora se nalazi na jednom od četiri najznačajnija koridora za ptice u Evropi- Jadranskom seobenom putu preko kojeg milioni ptica svake godine sele ka Africi i obratno.

U poređenju sa ostalim evropskim državama, Crna Gora se po površini nalazi na 39. mjestu, dok se po broju gnjezdarica nalazi na 22. mjestu iznad Mađarske, koja je skoro sedam puta veća od Crne Gore. Isto tako, u Crnoj Gori ima više gnjezdarica nego što ih ima Velika Britanija, Češka, Portugal, Danska, Slovenija ili Švajcarska, na primjer.

Objavljivanje ove publikacije osnov je za izradu Crvene liste ptica Crne Gore, koja će biti predmet rada ornitologa narednih mjeseci.

Bibliografija ornitoloških radova o fauni ptica Crne Gore objavljenih do ove godine sadrži 457 literaturnih jedinica.

Autori ove publikacije su ornitolozi Darko Saveljić i Mihailo Jovićević.

banervolonter