Štampa

Podrška lokalnoj populaciji unutar granica Nacionalnog parka Prokletjie

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa Nacionalnim parkom Prokletije je započeo sa implementacijom projekta „Podrška lokalnoj populaciji unutar granica Nacionalnog parka Prokletjie kroz unaprijeđenja pristupa i djeljenja benefita stvarajući alternativne prihode i promovisanje tradicionalnog pastirskog načina življenja“.

Glavni cilj projekta je pridobijanje podrške lokalnog stanovništva za Nacionalni park Prokletije i unaprijeđenje pristupa i dijeljenje koristi sa lokalnim stanovništvom.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Poboljšanje odnosa između lokalne zajednice i uprave Nacionalnog parka, kao fundamentalnog dijela upravljanja Parkom;
  • Poboljšanje materijalne situacije lokalne populacije kroz uspostavljanje prodajnog punkta i unaprijeđenje marketinga za lokalne organske proizvode;
  • Stvaranje brenda lokalnih organskih proizvoda, proizvedenih unutar Parka pod kišobran i logo Nacionalnog parka Prokletije;
  • Stimulacija lokalnih privrednih ciklusa, stimulisanjem saradnje između proizvođača i lokalnog gastroekonomskog sektora;
  • Pružanje ekonosmkih stimulansa kako bi se održali visoki standardi proizvodnje organske hrane (HNV) unutar granica Nacionalnog parka Prokletije;
  • Izgrađivanje dodatne turističke atrakcije, renoviranjem katuna u tradicionalnom stilu;
  • Promocija tradicionalnog pastirskog načina života i HNV proizvodnje hrane, kao dio kulturne baštine i lokalnog identiteta.

Projekat finansira njemačka organizacija za zaštitu prirodne baštine EuroNatur.

 

prokletije unutrasnja

banervolonter