Štampa

"Ptičji aerodrom" - Ulcinjska Solana ponovo aktivan

on .

Nakon dvije godine od posljednje berbe soli na bazenima Ulcinjske solane, 12. jula 2015. godine, počela je sa radom pumpa Đerane. Naime, pumpe na solani, dok je ovo preduzeće vršilo svoju privrednu djelatnost, služile su za ispumpavanje slatke i upumpavanje slane vode u bazene, kako bi se kombinacijom vjetra i sunca dobijala so. Nizak nivo vode u bazenima predstavljao je idealno hranilište milionima ptica koje su se odmarale i hranile na solani, ptičijem aerodromu na afričko-evroazijskom migratornom koridoru. Novost o aktivaciji pumpe pozdravile su brojne međunarodne institucije i organizacije koje se bave zaštitom prirode.

Kako je solana pala pod stečaj, tako je i njena vrijedna mehanizacija prestala da funkcioniše kao i pretrpjela brojna mehanička oštećenja koja su onemogućila dalje upumpavanje vode u cilju obezbjeđenja dovoljne količine hrane za milione ptica. Uvidjevši bezizlaznu situaciju nerazumijevanja stečajne uprave i nedostatkom njihove vizije za turističku valorizaciju i promociju solane, CZIP je alarmirao međunarodnu javnost da stvori pritisak kako bi se solana konačno zaštitila na nacionalnom i međunarodnom nivou te pumpe bile puštene u rad.

Organizacijom konferencije 08. i 09. aprila kojoj su prisustvovali predstavnici/e: ambasade Njemačke, Poljske i Francuske, koje su dale najveću podršku našem radu, potom predstavnici/e Evropske Komisije i EU parlamenta kao i zvaničnici/predstavnici međunarodnih konvencija, skrenuta je pažnja crnogorskoj Vladi i resornom Ministarstvu održivog razvoja i turizma za buduću zaštitu solane. Time je ovaj lokalitet postao glavna prepreka na putu EU integracija Crne Gore.

Kako je međunarodna javnost očekivala konkretne akcije tako je i uslijedila odluka Vlade da opredijeli 160.000 eura za reparaciju pumpi na Ulcinjskoj solani. Do sada je donacijom UNDP-ija uloženo 27 hiljada od predviđenih 34.000 eura. Rezultat ovih ulaganja je operativnost pumpe Đerane i ponovno upumpavanje vode u solanske bazene.

solanazasajt2

solanazasajt3

Ipak, operativno funkcionisanje je uspostavljeno sa zakašnjenjem od mjesec dana kako je bilo predviđeno zaključcima konferencije što je dovelo do propasti gniježđenja jedne od najharizmatičnijih vrsta na solani koja predstavlja turističku atrakciju – flamingosa.

Kako bi ponovni rad pumpi i vraćanje vode a time i života na solanske bazene pratila i adekvatna turistička promocija neprocjenjivog bogatstva ornitofaune, CZIP je u toku trajanja sezone, zahvaljujući Partnerskom fondu za ugrožene ekosisteme, počeo sa postavljanjem promotivnih bilborda širom Crne Gore kako bi upotpunili turističku ponudu Crne Gore i upoznali turiste sa skrivenim draguljem našeg primorja. U tu svrhu postavljeno je 10 različitih bilborda na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori kao i u blizini aerodroma koji će biti vidljivi turistima do oktobra, tj. kraja sezone.

bilbordzavijestsajt

banervolonter