Štampa

Spring alive projekat doprinio povećanju znanja učenika iz oblasti ornitologije

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa OŠ "Radojica Perović" predstavio je rezultate istraživanja doprinosa Spring Alive projekta ekološkom obrazovanju učenika osnovnih škola na VI Međunarodnom Simpozijumu ekologa održanom u periodu od 15. do 18. oktobra u Ulcinju.

Rezultati ankete su pokazali da projekat ima podsticajan uticaj na učenike osnovnih škola za usvajanje ornitoloških sadržaja, gdje su učenici ocjenili njihovo znanje u oblasti prepoznavanja ptica prije učešće u Spring alive projektu ocjenom 1,15 dok su svoje znanje o pticama nakon učešća u projektu ocjenili prosječnom ocjenom 3,54.

 

Međunarodni projekat Spring Alive se u Crnoj Gori sprovodi od 2012. godine i predstavlja dio edukativnih aktivnosti koje Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizuje u cilju upoznavanja djece sa načinom života i važnošću zaštite ptičjih vrsta kao i podsticanja njihovog interesovanja za boravak u prirodi. Do sada je u aktivnostima projekta učestovalo preko 4000 djece iz osnovnih škola i vrtića iz Podgorice, Tivat, Mojkovca, Kolašina i Bijelog Polja.

slika velika sa