Štampa

Učešće CZIP-a na okruglom stolu o valorizaciji Ulcinjske solane

on .

Predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica, učestvovali su u panel diskusiji koji je u okviru naučnog simpozijuma organizovan 17. oktobra 2015. godine u Ulcinju. Nakon izlaganja organizatora skupa: predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nacionalinh parkova i Univerziteta Crne Gore, biodiverzitetske vrijednosti solane prezentovali su profesori Prirodno-matematičkog fakulteta.

Predstavnik CZIP-a, Aleksandar Perović, predstavio je aktivnosti Centra realizovane u vremenskom razdoblju od 15 godina koliko je trajao naš rad na zaštiti i turističkoj valorizaciji Ulcinjske Solane. Tom prilikom ukazao je na važnost konkretnih akcija u dijelu zaštite područja, posebno se osvrnuvši na probleme krivolova i konflikt unutar resora nadležnih ministarstava. Naime, Ulcinjska solana koja je u fazi proglašenja zaštićenim područjem, te ima postavljenog upravljača, ne smije, kao što je to sada slučaj, biti jednim svojim dijelom - lovište, kao što je to odlukom Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uspostavljeno. Posebno je izrazio zabrinutost CZIP-a, koji je inicirao postupak proglašenja solane zaštićenim područjem, da su nadležni više fokusirani na formalnu umjesto na stvarnu zaštitu na terenu.

Solana je 1989. godine upisana na listu Međunarodno značajnih područja za boravak ptica, a od 2006. godine, prepoznata je kao Emerald stanište Bernske konvencije. Solana je 2008. godine upisana na listu potencijalnih Natura 2000 staništa u Crnoj Gori, dok je 2012. godine, izmjenama i dopunama Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine, predložena za budući spomenik prirode.