restoran podgoricaпрокат автомобил Подгорица
Štampa

Ulcinjska solana ponovo u centru pažnje Evropskog parlamenta

on .

Evropski parlament usvojio je preporuku Bundestaga da se Ulcinjska solana i pitanje neophodnosti njene zaštite nađe u centru preporuka Rezolucije na Izvještaj o napretku Crne Gore za 2015. godinu. Naime, pored drugih važnih preduslova u kojima se Vlada Crne Gore poziva na konkretne aktivnosti, u ciju pristupanja Evropskoj uniji, Parlament (tačka 32) poziva na dalje napore da se ovaj lokalitet stavi pod zaštitu kako bi se sačuvao biodiverzitet Ulcinjske solane kao najznačajnijeg gnijezdilišta i zimovališta ptica selica na istočnoj obali Jadrana.

Evropski parlament poziva Vladu Crne Gore da nastavi započetu inicijativu ka nacionalnoj i međunarodnoj zaštiti ovog jedinstvenog ekosistema, uz prepoznavanje proizvodnje soli kao jednog od najboljih primjera sinergije ekonomskog razvoja i zaštite prirode te jedinom održivom rješenju opstanka miliona ptica. Evropski parlament takođe poziva Vladu na održivo prostorno planiranje i razvoj crnogorske obale uz poštovanje i primjenu evropskih standarda u oblasti zaštite prirode i životne sredine.

Podjsećamo javnost da je na II Međunarodnoj konferenciji koja je održana prije nešto više od mjesec dana, ministar Gvozdenović izjavio da je pitanje zaštite Ulcinjske solane rješivo za svega par mjeseci te da će se Ministarstvo voditi potrebom ponovne proizvodnje soli kao primarnim uslovom održivosti ovog lokaliteta. Ministar je tom prilikom pozvao Nacionalne parkove i Opštinu Ulcinj da se uhvate u koštac sa krivolovom koji predstavlja pritisak i kada isti dolazi van granica Solane.

Sa druge strane Ministarstvo nije dostavilo učesnicima konferencije obećanu mapu puta sa vremenskim rokovima za realizaciju svih segmenata zaštite Ulcinjske solane koji su se u toku ovog procesa ispostavili kao prepreke niti je sazvalo sjednicu Savjetodavnog tijela koje je osnovano sa namjerom uspostavljanja kvalitetnog dijaloga između svih zainteresovanih strana u postupku.

U međuvremenu, dok se Ministarstvo „oprezno" upušta u zaštitu ovog prostora odugovlačeći sam postupak do beskonačnosti, usljed intenzivnog krivolova u okolnim knetama (157 zabilježenih pucnjeva u 40 minuta, kneta Ćurke), evidentiran je pad populacija vodnih ptica i to za čak 4 puta, sa 20 na jedva 5 hiljada ptica u toku seobe, a nedavno je usljed vremenskih nepogoda Ulcinjska solana pretrpjela i svoj najveći gubitak ove godine, a to je gniježđenje flamingosa, malih i običnih čigri, vlastelica i zijavaca.

banervolonter