Štampa

Otkrivena nova vrsta ptice za Crnu Goru, treća po redu ove godine

on .

Ove sedmice otkrivena je još jedna nova vrsta za crnogorsku ornitofaunu i to na Plavskom jezeru. Naime, riječ je o malom labudu (Cygnus columbianus) vrsti inače karakterističnoj za sjevernu tundru. Budući da se u odnosu na našu zemlju najbliže gnijezdi na dalekom sjeveru, tačnije u Sibiru, a zimu obično provodi u Velikoj Britaniji, Holandiji i drugim zemljama zapadne Evrope, pravo je iznenađenje da je 5 jedinki odlučilo da po prvi put zimuje baš na Plavskom jezeru. U Crnoj Gori ovo je prvi zabilježen podatak, a naročito smo ponosni što je do otkrića ove vrste došao pasionirani ljubitelj prirode i fotograf, gospodin Tehran Palavrtić, ribočuvar SRK Plavsko jezero.

Mali Labud BLI

Imajući u vidu da se mali labud nalazi na Aneksu I Ptičije direktive, čime je stavljen akcenat na potrebu zaštite ove vrste, prije svega njenog životnog prostora, pojavljivanje na Plavskom jezeru, pokazatelj je potencijalno dobrog stanja tog planinskog ekosistema.

Gnijezdeći areal malog labuda obuhvata krajnji sjever Azije i Sjeverne Amerike. Zimuje na području sjeverozapadne Evrope, uz mali dio obala Crnog i Kaspijskog mora, u djelovima istočne Azije i umjerenim područjima Sjeverne Amerike. U periodu gniježđenja naseljava bare, močvare, sporotekuće rijeke i njihove delte sa bujnom priobalnom vegetacijom u ravničarskoj tundri. Van perioda gniježđenja zadržava se na plitkim jezerima, barama, estuarima i muljevitim zalivima. Gnijezda gradi na uzvišenjima u močvarama. Hrani se uglavnom listovima, korjenjem i sjemenjem vodenih i kopnenih biljaka, i u manjoj mjeri vodenim beskičmenjacima (larve insekata, mekušci, crvi). Uočen je trend pomjeranja zimovališta malog labuda prema istoku – u zemlje istočne i jugoistočne Evrope – Rumuniju, Bugarsku, Srbiju, Hrvatsku, pa i na kraju Crnu Goru. Razlozi su vjerovatno povećanje populacije vrste zbog uspješne zaštite na zapadu Evrope i smanjen lovni pritisak na vodene ptice u istočnoj Evropi u posljednjim godinama.

Ova godina je bila rekordna za crnogorsku ornitologiju. Pored ove, otkrivene su još dvije nove vrste i to na Ulcinjskoj solani. Sa malim labudom, fond vrsta povećan je na 351.

U martu mjesecu ove godine kustos Joanneum muzeja iz Austrije, Dr. Peter Sackl otkrio je prisustvo žutoglave pliske (Motacilla citreola), koja poput malog labuda gnijezdi u Sibiru i Rusiji i čija ruta migracije takođe nije uobičajena za Crnu Goru. Drugi nalaz doprinos je kolege Boruta Rubinića iz DOPPS – BirdLife Slovenija, koji je otkrio širokokljunu sprutku (Limicola falcinellus), koja tokom migracije preleti preko pola planete, pa samim tim i spada u najizdržljivije letače. Obje vrste otkrivene su tokom redovnog monitoringa ptica koji Centar za zaštitu i proučavanje ptica sprovodi na Ulcinjskoj solani već 15 godina.

Mali labud BLI

banervolonter