Štampa

Preko pola miliona građana Evropske unije odbranilo direktive o zaštiti prirode

on .

Evropska komisija je potvdila da će direktive o zaštiti prirode ipak ostati nepromjenjene. Ova odluka uslijedila je nakon rekordne kampanje "Nature alert" u kojoj je učestvovalo preko 520.000 građana Evropske unije, a koju su pokrenule međunarodne organizacije koje se bave zaštitom prirode: Birdlife Europe, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, WWF EU.

thank you for your support 1 0

Predsjednik Evropske komisije, Žan-Klod Junker, potvdio je juče da Direktive o pticama i staništima neće biti mjenjane, čime je okončana dvogodišnja neizvjesnost sudbine evropskog zakonodavnog okvira koji reguliše zaštitu prirode.

Ove direktive od izuzetnog su značaja za zaštitu prirode u Evropi jer "čuvaju" više od 1.400 ugroženih vrsta, kao i million kvadratnih kilometara različitih staništa, koja su pod njihovom zaštitom.

Nevladine organizacije koje se bave zaštitom prirode širom Evrope su pozdravile odluku Evropske komisije, naglašavajući da intenzivan rad na efikasnoj implementaciji ovih direktiva tek predstoji, kako bi se ova odluka mogla smatrati pobjedonosnom za prirodu. Naime, potrebno je predložiti kvalitetne prijedloge i ojačati zakonski okvir, kako bi se uspješno izborili sa problemima gubitka staništa i vrsta.

Kampanja "Nature Alert" je nastala kao odgovor na proces evaluacije Direktiva o pticama i staništima, koji je započet tokom 2014. godine, sa namjerom njihovog spajanja u zajednički dokument u okviru inicijative "bolji zakoni".

Više od 200 nevladinih organizacija iz svake zemlje članice Evropske unije je ustalo protiv ove odluke naglašavajući da direktive ne trebaju biti izmjenjene već očuvane i implementirane na bolji način. U najvećoj kampanji ikad organizovanoj u Evropskoj uniji, više od pola miliona građana pozvalo je na zaštitu i bolju implementaciju direktiva, doprinoseći najmasovnijem odgovoru tokom procesa konsultacija Evropske komisije do sad.

Direktive o pticama i staništima zaslužne su za stvaranje najveće mreže zaštićenih područja na svijetu (Natura 2000 mreže), koja pokriva 18% tetitorije kopna i 6% teritorije mora u Evropskoj uniji, a trenutno se realizuje kroz istraživanja i u Crnoj Gori.

Više informacija o Nature Alert kampanji možete pročitati na sledećem linku: http://www.naturealert.eu 

banervolonter