Štampa

Krivična prijava za krivolov na Skadarskom jezeru

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica podnio je krivičnu prijavu protiv Balše Peličića, zbog osnovane sumnje da je isti izvršio krivično djelo nezakonitog lova i to kako u pogledu teritorije na kojoj je vršen krivolov, te u pogledu ulovljenih vrsta ptica i upotrebe nedozvoljenog oružja za lov.

Balsa Pelicic

Na fotografijema sa Instagrama koje je Peličić postavio, moguće je identifikovati 17 ubijenih ptica od kojih je 7 lovnih, a preostalih10 zaštićenih odnosno nedozvoljenih za lov. Pored toga bez obzira na lovne vrste iste su evidentno ubijene na teritoriji Nacionalnog parka Skadarsko jezero, gdje po sili zakona lov nije dozvoljen ni na lovne vrste, te ovu podjelu ne treba naročito isticati.

Od lovnih vrsta tu su tri patke zviždare (Anas penelope), dvije patke gluvare (Anas platyrhynchos) i dvije glavate patke (Aythya ferina). Od zaštićenih vrsta tu su: jedna patka kašikara (Anas clypeata), tri patke šiljkana (Anas acuta), jedna patka batoglavica (Bocephala clangula) i pet patki njorki (Aythya nyroca).

Očekujemo da nadležni državni tužilac u postupku po ovoj prijavi, naloži i pretres stambenih prostorija prijavljenog lica kako bi se zaplijenilo oružje kojim se nezakonito lovi jer isto ne spada u domen lovnog oružja te je potrebno zbog ovakvog kršenja zakona izvršiti zaplijenu kao i provjeriti dozvole za svo dodatno oružje i lovnu opremu.

Dvije zaštićene vrste koje se nalaze na fotografijama inače su dio IUCN crvene liste gdje su prepoznate kao ranjive zbog intenzivnog pritiska odnosno prekomjernog lova na globalnom nivou što je rezultiralo da se u skoro svim zemljama Evrope, sa višim stepenom svijesti o potrebi zaštite prirode, uklone sa lovne liste.

Nadamo se da ovaj put tužilaštvo neće uvažiti argumente fotošopa, kao što je to ranije bio slučaj!

Ubijene patke

banervolonter