Štampa

Održan prvi Bubo Night u Crnoj Gori

on .

U nedelju, 26. februara 2017. godine, na padinama Rumije, organizovan je prvi Bubo night u Crnoj Gori. Riječ je o volonterskom događaju naučno-istraživačkog karaktera koji ima za cilj prikupljanje podataka o gnijezdilištima najveće sove na svijetu, velike ušare (Bubo bubo). O uspješnosti akcije najbolje govori broj učesnika. Tokom prvog Bubo night-a, 46 popisivača na 23 lokacije je osluškivalo veliku ušaru po unaprijed predviđenoj metodologiji. Na 12 lokacija identifikovano je prisustvo jedne od najrjeđih grabljivica kod nas, o čijoj populaciji do sad, gotovo da nismo imali podataka.

Cover foto

Bubo night osmišljen je u Sloveniji, od strane ornitologa Tomaža Miheliča iz DOPPS – BidrLife Slovenija, i sprovodi se već 19 godina. Ovaj događaj jedan je od najuspješnijih istraživačkih akcija koji uključuje veliku mrežu volontera, a Crna Gora je druga zemlja u regionu koja je počela sa realizacijom ove aktivnosti.

U Sloveniji na početku organizovanja Bubo night-a, bila su poznata samo 2 gnijezdilišta dok je zahvaljujući ovoj akciji sada poznato preko 160 gnijezdilišta i taj broj se iz godine u godinu povećava.

Masovnost istraživanja uzrokovana je potrebom da što više popisivača istovremeno vrši monitoring na što većem broju tačaka. Naime, metodologija popisivanja velike ušare ima svoja ograničenja – jedna osoba može pokriti samo jednu tačku u toku dana. Upravo je to razlog za okupljanje što većeg broja popisivača kako bi se dobili precizni podaci tj. kako se nalazi ne bi duplirali. Ukoliko je 30 ljudi na terenu i pokriva 30 tačaka ovakva akcija zamjenjuje 30 dana rada jednog istraživača.

Podstaknuti odličnim rezultatima sa Rumije, u ponedeljak 27. februara, organizovan je mini Bubo night u kanjonu rijeke Cijevne gdje su prepoznate dvije tačke sa aktivnim gnijezdlištima velike ušare. Ostale atraktivne lokacije za ušaru, na kojima su planirana naredna istraživanja na: Sutorina, Moračke planine, Paštrovačka gora i Bjelopavlićka ravnica.

Koje lokacije će biti moguće istražiti ove godine, zavisi prije svega od vremenskih prilika jer istraživanje zahtjeva vedro vrijeme bez vjetra, a podaci se mogu prikupljati najkasnije do polovine marta, dok se provjera uspješnosti gniježđenja popisom ptića vrši krajem juna i tokom jula.

Bubo night planiramo postaviti kao tradiciju: izvanredno iskustvo za studente biologije, neka nova saznanja za ljubitelje prirode i odlično druženje uz upoznavanje skrivenih kutaka na najdivnijim mjestima u našoj zemlji.

Prvi Bubo night u Crnoj Gori, Centar za zaštitu i proučavanje organizovao je u saradnji sa projektnim timom "Uspostavljanje Natura 2000 mreže" finansiranog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kako bi se postavili temelji za uspostavljanje Natura 2000 mreže, u cilju zaštite ekološki najvrijednijih i najugroženijih vrsta životinja, biljaka i staništa, uključujući i ptice, u skladu sa relevantnim EU Direktivama o zaštiti prirode.

Šta dalje?

Učesnici koji su prepoznali velike ušare, tačnije zaljubljene mužjake koji dozivaju ženku, dobili su status svadbenih kumova i kuma što im je dalo mogućnost da imenuju pronađenu sovu kao i da učestvuju na ljetnjem cenzusu ptića velike ušare. Naime, u junu i julu planiraju se noćni tereni za monitoring uspješnosti pronađenih parova. Popisivači koji pronađu ptiće velike ušare dobijaju status krštenih kumova i imaju pravo dati ime najvećim ptićima u životinjskom carstvu.

Prva tri mužjaka koji su identifikovani na Rumiji za sada su dobili imena: Drago, Lazar i Pluma (latinski naziv za pero) i svi su pripadnici porodice Bubić. Ostala imena svadbenih kumova još uvjek čekamo.