Štampa

Dodjeljene nagrade za izuzetan doprinos zaštiti kudravog pelikana

on .

U okviru Nacionalnog sastanka o postignutim rezultatima Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme (CEPF), u organizaciji Centra za zaštitu i proučavanje ptica i BirdLife International-a, tj. regionalnog tima za implementaciju ovog programa, danas su uručene nagrade za izuzetan doprinos zaštiti ranjive vrste Mediterana – kudravog pelikana.

Dobitnici ove nagrade su partneri na projektu „Očuvanje pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarskog jezera" koji je podržan od strane Partnerskog fona za ugoržene ekosisteme: Noe Conservation, Nacionalni parkovi Crna Gore, Prirodnjački muzej, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Euronatur i Tour du Valat. Pored partnera, za izuzetan doprinos projektu, nagrade je dobila i Pogranična policija, Rendžerska služba Nacionalčnog Parka Skadarsko jezero kao i Opština Tuzi ispred lokalne zajednice Podhum. Dodjeljene nagrade, statue ručno izrađenih drvenih pelikana zasluga je Knap Studio.

nagrade za projekat za pelikane

Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF) je osnovan 2000. godine od strane Evropske unije, Svjetske banke, Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), Francuske agencije za razvoj, Vlade Japana, MekArtur Fondacije i Conservation International-a sa ciljem finansiranja projekata uključenja civilnog sektora i lokalnog stanovništa u zaštitu najugroženijih ekosistema širom svijeta.

S obzirom na bogatstvo biodiverziteta Balkanskog poluostrva i njegov značaj na Mediteranu, ovaj fond je od 2013. godine aktivan i na Balkanu. Tokom proteklih četiri godine, u zaštitu prirode Crne Gore je uloženo više od milion dolara kroz realizaciju sedam velikih i četiri mala projekta koji su doprinijeli unaprijeđenju stanja područja Ulcinjske solane, sliva rijeke Bojane, Šaskog jezera, Skadarskog jezera, Buljarice, rijeke Morače itd.

Realizaciju ciljeva ovog fonda omogućilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma kroz odobravanje djelovanja ovog programa tj. uspostavljanju šeme davanja grantova civilnom sektoru koji djeluje u oblasti zaštite prirode.