Štampa

Pridružite nam se na mini prstenijadi

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica će, uz pomoć licenciranog prstenovača iz Slovenije, Jerneja Figlja, organizovati mini prstenijadu na Marezi u periodu od 22. do 24. septembra. Prstenovanje će se obavljati kontinuirano u ranim jutarnjim (06:00 - 10:00) dok je u kasnim popodnevnim časovima (17:00 - 19:00) aktivnosti ptica znatno smanjena.

Prstenovanje ptica najbolji je način za upoznavanje velikog broja građana sa pticama kao i njihovo uključivanje u naučno istraživački rad ornitologa. Prstenijadi mogu prisustvovati učesnici svih uzrasta. 

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Prstenijada se odvija prije kružnog toka, a radi lakše orjentacije na improvizovanom parkingu nalaziće se vozilo Centra sa jasnom oznakom. U slučaju da vam je potrebno više detalja kako doći do nas pozovite 069 621 785.

 Prstenovanje ptica

Sa prstenovanja u Sloveniji 

 

O prstenovanju kao naučnoj metodi

Prstenovanje ptica je naučna metoda zasnovana na pojedinačnom obilježavanju ptica. Svaki podatak o prstenovanoj ptici, bilo da se radi o ponovnom hvatanju ptice i njenom puštanju na slobodu, ili u situaciji kada je ponovni nalaz uginula ptica, mnogo nam govori o njenom životu. Ova tehnika je jedna od najefikasnijih metoda proučavanja u biologiji, posebno u ekologiji, radi proučavanju migracije, ponašanja, produktivnosti gnežđenja i populacione demografije ptica.

Praćenje kretanja prstenovanih ptica omogućuje određivanje njihove selidbene putanje i odmorišta, a to su ključne informacije potrebne za planiranje mreža zaštićenih područja za ptice. Velik dio podataka prikupljenih u prstenovanju ptica dolazi od visoko edukovanih amatera – volontera motivisanih povlasticom učešća u istraživanjima koja uključuju neposredan dodir s divljim pticama i koja za konačan cilj imaju zaštitu ptica.

S obzirom na to da se samo u Evropi godišnje prstenuje gotovo 4 miliona ptica, koje se kreću ne mareći za političke granice, proces prstenovanja i razmjene podataka o nalazima prstenovanih ptica zahtijeva učinkovitu organizaciju.

Prstenovanje ptica ima veoma dugu tradiciju: Njemačka od 1903., Mađarska od 1908., Velika Britanija od 1909., Kraljevina Jugoslavija od 1910. godine. Danas nema države u Evropi koja nema Centar za prstenovanje i nije članica EURING-a, evropske unije za prstenovanje ptica. CZIP je član ove mreže od 2015. godine.

Prstenovanje ptica u Sloveniji