Štampa

Obilježen Dan Zelenog pojasa na Prokletijama

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica zajedno sa NP Prokletije je u petak 22. septembra organizovao edukativnu radionicu na Prokletijama za trideset učenika IX razreda OŠ "Hajro Šahmanović" iz Plava. 


Tom prilikom djeca su upoznata sa upoznati sa bogatsvom flore i faune, kao i važnošću očuvanja ovog područja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

gb dan grebaje 1

Posebno je istaknut značaj ovog područja za boravak divljih životinja, prvenstveno krupnih zvijeri kao što su vuk, medvjed, itd. Takođe, djeca su upoznata sa značajem mreže Zeleni pojas i područjima u Crnoj Gori koji mu pripadaju, kao i ciljem obilježavanja Dana Zelenog pojasa širom Balkana.

gb dan grebaje 2

 

Događaj je organizovan u okviu regionalnog projekta „Zaštita biodiverziteta na Balkanu-Jačanje saradnje duž Balkanskog Zelenog pojasa" podržanog do strane Njemačke fondacije za zaštitu prirode (DBU) koji ima za cilj unaprijeđenje saradnje na polju očuvanja i promocije Zelenog pojasa (Green Belt), mreže zaštićenih područja i područja od značaja za zaštitu koja obuhvataju pojas bivše „gvozdene zavjese" na Balkanu.

Crna Gora se priključila Green Belt inicijativi 2003. godine. "Zeleni pojas" se prostire u dužini od 172 kilometra pograničnog pojasa prema Albaniji kojeg sačinjava niz zaštićenih prirodnih dobara, stoga i varijeteta ekosistema i bogatstva biodiverziteta. Ovo područje je predstavljalo dio gvozdene zavjese tokom hladnog rata a stoga je i dobro očuvano. "Zelenom pojasu" u Crnoj Gori pripadaju sledeća područja: delta rijeke Bojane, Skadarsko jezero, kanjon rijeke Cijevne i Nacionalni Park Prokletije. Pored nacionalne zaštite, neki od ovih predjela su pod zaštitom Ramsarske Konvencije, neka su proglašena Emerald staništima Bernske konvencije, kao i područjima od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA) i staništima od značaja za opstanak biljaka (IPA).