Štampa

Nakon 15 godina, crna roda i na Ulcinjskoj solani

on .

Prilikom monitoringa ornitofaune Ulcinjske solane ovog vikenda, uočena je mlada crna roda (Ciconia nigra), rijetki gost Crne Gore. Naime, krajem septembra ove godine dvije jedinke ove vrste uočene su na prostoru Nikšićkog polja, što predstavlja prvi nalaz za taj lokalitet, dok na prostoru Ulcinja nisu posmatrane od 2002. godine. Crne rode uglavnom migriraju do kraja oktobra, a obzirom da je primjećena krajem druge dekade novembra vrlo je moguće da se radi o jedinki koja će zimu provesti na prostoru Ulcinja. Ovo je je još jedan pokazatelj koliki značaj ima Ulcinjska solana kada su u pitanju ptice, bilo da se radi o njihovoj migraciji, zimovanju ili gniježđenju. U prilog tome ide i broj od preko 250 registrovanih vrsta ptica, gotovo polovine ukupnog broja ptičjih vrsta u Evropi, kao i preko 50 gnjezdarica.

Crna roda je skrovita i povučena vrsta zbog čega se jedinke rijetko uočavaju, čak i na mjestima gdje gnijezde. U odnosu na bijele rode (Ciconia ciconia), koje nas ove godine posjećuju u brojkama koje su nezapamćene u skorijoj ornitološkoj istoriji, crne rode se razlikuju ne samo po izgledu već i potpuno drugačijem tipu staništa koji naseljavaju. Naime, one gnijezde u starim i gustim šumama u blizini ili u samim močvarama, često blizu većih vodotoka. Gnijezdo prave visoko na drveću, i dosta teško se evidentira, kao i prisustvo samih roda. Moguće ih je vidjeti na hranjenu, poslije jačih kiša kada posjećuje bare u blizini. U okolnim zemljama gnijezde najčešće uz veće rijeke, u poplavnim šumama Posavine, Podravine, i Podunavlja. Crne rode su, kao i bijele, monogamne što znači da se jedan par odlučuje na vjernost tokom čitavog života, odnosno do smrti jednog od njih. Ugrožene su sječom starih stabala, isušivanjem močvara i regulacijom rječnih sistema. Okolina Ulcinja, sa plavnim livadama oko Bojane, kao i Šasko jezero, pored Skadarskog jezera, predstavlja potencijal kada je u pitanju gniježđenje ove vrste.

Bijele rode, kao najbliži rođaci crne rode, ove godine su tokom preleta u većem broju boravile na više lokacija u Crnoj Gori. Najbrojnije su bile u Nikšiću, gdje ih je konstatovano čak 20. Kasnije su primjećene u Pljevljima, Beranama, Rožaju, Podgorici, Igalu, Ulcinju, a nedavno i u Sutomoru. Nakon uginuća Perke i Perka u Beranama, Crna gora je ostala bez jedinog gnjezdećeg para, međutim, ove sezone su na istom gnijezdu boravile dvije mlade ptice, novoformirani par još polno nezreo ali čije uspješno gniježđenje očekujemo naredne godine.

Kuriozitet seobene sezone svakako predstavlja podgorička roda koja od ljeta boravi na rijeci Morači, a posmatrana je u Rogamima, Zagoriču, boravila je i u dvorištu KBC-a, a najčešće se može vidjeti kod kolektora. Imajući u vidu da su sve rode već otišle, postoji opravdana bojazan da će poput mnogih roda prošle godine u Evropi, prezimiti u našem glavnom gradu.