Štampa

Pridružite se najmasovnijoj akciji brojanja sova!

on .

Posebno nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na događaj pod nazivom Bubo night (Bubo najt), koji će se organizovati u februaru 2018. Najmasovnija volonterska akcija trajaće tri dana (od 16-18. februara 2018. godine) na tri različite lokacije: na Paštrovačkoj gori sa padinama Lovćena, u kanjonu Morače sa Bjelopavlićima i u dolini rijeke Lim. Događaj organizuju tim projekta Uspostavljanje mreže Natura 2000 i CZIP.

Naziv Bubo najt potiče od latinskog naziva ove sove Bubo bubo. Velika ušara nalazi se na Aneksu I Direktive o pticama i samim tim u fokusu je istraživanja koja se sprovode u okviru Nature 2000. Velika ušara je prilagođena različitim staništima, od morske obale do gornje granice šuma, od otvorenih stepskih i mediteranskih staništa do šuma. U Crnoj Gori naseljava uglavnom kanjone rijeka, zaleđe obale, doline i visoravni, zaobilazi samo visoke vrhove i guste šume i to, kako se čini, u velikom broju.

Bubo najt je jedan od najuspješnijih istraživačkih akcija u zemlji, koji uključuje veliku mrežu volontera, i pomaže ornitolozima da, u vrlo kratkom vremenskom periodu, prikupe najpreciznije podatke.

Metodologija popisivanja velike ušare ima svoja ograničenja – jedna osoba može pokriti samo jednu tačku u toku dana. Upravo je to razlog za okupljanje što većeg broja popisivača kako bi se dobili precizni podaci. Ukoliko je 30 ljudi na terenu i pokriva 30 tačaka ovakva akcija zamijeniće 30 dana rada jednog istraživača. Zato je Vaše učešće od izuzetnog značaja!

Prošle godine su po prvi put istraživane Rumija, kanjon rijeke Cijevne i Sutorina, po metodologiji koju je patentirao slovenački ornitolog Tomaž Mihelič iz DOPPS – BirdLife Slovenija. Tom prilikom uz pomoć 57 volontera, tokom tri noći, na 35 istraživanih lokacija, identifikovano je 19 mužjaka velike ušare. Prošlogodišnji rezultati su vjetar u jedra: skoro 55% uspješnosti po tačkama! Prosjek u evropskim zemljama je da se registruje na 10-15% ispitanih tačaka.

Ove godine planiramo da pokrijemo 20 tačaka svake večeri, a u subotu čak 40!

Istraživanja se nastavljaju na Paštrovačkoj gori sa padinama Lovćena (petak, 16. februar), u kanjonu Morače sa Bjelopavlićima (subota, 17.02.) i u dolini rijeke Lim (nedelja, 18.02.).

Za učešće u ovoj akciji možete se prijaviti na sljedećem linku: http://natura2000me.eu/2018/02/06/bubo-night/, a o logistici događaja informisati ovdje. Tokom registracije, molimo Vas da naznačite da li imate svoj automobil i da li ste voljni da date doprinos u organizaciji transporta za učesnike. Troškovi goriva će biti refundirani.

Bubo night se organizuje u okviru projekta "Uspostavljanje Natura 2000 područja u Crnoj Gori", koji finansira Delegacija Evropske unije.

Napomena: Bubo night i pored odličnog druženja, predstavlja ozbiljan naučno-istraživački rad i nije organizovan u formi izleta. Iz tog razloga nije preporučljiv za djecu (jer ne mogu biti sami na udaljenim tačkama tokom sumraka), dok je broj učesnika ograničen brojem unaprijed određenih tačaka i terenom. Najavljeni događaji odložiće se u slučaju jakog vjetra, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obaviješteni. Prednost prilikom prijave imaju studenti biologije, planinari i poznavaoci ptica kao što su specijalizirani vodiči.

Cover foto