Štampa

Ministarstvo turizma Crne Gore i CZIP potpisali Memorandum o saradnji

on .

Prepoznajući činjenicu da su ptice univerzalno bogatstvo i da ne poznaju granice, te da se Crna Gora nalazi na Jadranskom migratornom koridoru ptica selica, cijeneći da su važna staništa za ptice u Crnoj Gori značajna za očuvanje ptičjih populacija i da su dobra osnova za razvoj turizma zasnovanog na posmatranju ptica, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Ministarstvo turizma Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji kojim su se obavezali da će , u okviru svojih mogućnosti, raditi na promociji ornitološkog bogatstva Crne Gore , promovisati zaštitu ptičjih vrsta i njihovih staništa u Crnoj Gori i uložiti napor za unapređivanje kvaliteta divljih staništa u Crnoj Gori, a koja su od značaja za razvoj posmatranja ptica kao sve značajnije grane ekološkog turizma.

Memorandum o saradnji su potpisali ministar turizma g.Predrag Nenezić i koordinatorka programskih aktivnosti u CZIP-u Bjanka Prakljačić.

Ovaj Memorandum predstavlja nastavak dobre saradnje Ministarstva turizma i Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Posmatranje ptica se već našlo u nacionalnim publikacijama koje izdaje ovo Ministarstvo, a prošle godine smo zajedno organizovali najveću regionalnu ornitološku konferenciju u Ulcinju, na kojoj je prisustvo uzelo 20 zemalja i više od 120 ornitologa.

Tekst pripremila: Ana Vujović