Štampa

Novi trendovi na fejsbuku - mrtva ptica za lajk

on .

Osnovno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu CZIP-a protiv Davora Klikovca kao neosovanu.

Kako se čini, fotografije i dalje nijesu dovoljan dokaz. U Rješenju Tužilaštva navodi se da je prijavljeni "naveo da je kritičnog dana bio na trčanju u priobalnom dijelu Skadarskog jezera, kada je sreo grupu njemu nepoznatih lovaca i iste zamolio da mu daju svoje puške i dvije ulovljene ptice, koje im je nakon fotografisanja i vratio. Sačinjene fotografije je postavio na svoj "Facebook" nalog, ne sumnjajući da će ga tim povodom bilo ko optužiti da je ubio bilo koju vrstu ptice, pojašnjavajući da se time nikada nije bavio, te da su komentari koje je u opisu fotografije postavio šala".

Štampa

Naučna istraživanja omogućila upis Balkanskog risa na IUCN crvenu listu

on .

Balkanski ris (Lynx lynx ssp. balcanicus, Buresh, 1941.) danas je zvanično upisan na IUCN Crvenu listu kao kritično ugrožen (Critically Endangered CR) nakon što su istraživanja vršena proteklih godina u Crnoj Gori, Makedonji, Albaniji i Kosovu pokazala da je broj zrelih jedinki manji od 50. Ukupna brojnost populacije procjenjuje se između 27 i 52 nezavisne jedinke, što odgovara broju od 20-39 zrelih (reproduktivno sposobnih) jedinki.

Štampa

Viteštvo nije pucanje na ptice iz sačmarice uz pomoć vabilica

on .

Odgovor Lovačkom udruženju "Šljuka" objavljenom u dnevnom listu Vijesti, 12.11.2015. godine

Centar za zaštitu i proučavanje ptica se prije svega zalaže za ukidanje lova na teritoriji Ulcinjske solane iz razloga koji su naučno kvantifikovani, pa samim tim i mjerljivi. Naime, nekadašnja tradicija lova na Solani prije 50 godina kada je na Jadranskoj obali postojalo na desetine močvarnih staništa, ne može da se dovodi u vezu sa lovom i krivolovom koji se organizuje danas na jednom od posljednjih ptičijih utočišta.

Štampa

Ulcinjska solana tema na proslavi 20 godina postojanja AEWA sporazuma

on .

Jubilarna dvadeseta Sjednica Sporazuma o zaštiti afričko-evroazijskih močvarnih ptica (AEWA) se održava u Bonu u periodu od 9. do 14. novembra 2015. godine. Ulcinjska solana kao jedno od ključnih staništa na migratornom putu ptica koje iz Sibira, centralne, istočne i sjeverne Evrope lete ka Africi i obratno se nalazi u fokusu ove sjednice. Poster o Ulcinjskoj solani se nalazi u hali Ujedinjenih nacija, a održan je i zaseban događaj o Jadranskom migratornom koridoru gdje je bilo riječi o ovom području.

Štampa

Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, kao posebno važnu stavku izdvaja zaštitu Ulcinjske solane

on .

Izvještaj Evropske komisije, o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, za 2015. godinu, u okviru poglavlja 27, definisao je pitanje zaštite Ulcinjske solane kao jedan od 3 posebno naznačena uslova, pored strateškog planiranja u oblasti klimatskih promjena, te jačanja administrativnih kapaciteta i intenzivnijeg rada na donošenju strategija i akcionih planova.

Štampa

Zatvorena izložba "34 čuda prirode"

on .

Nakon što je ugostila 2.504 učenika iz skoro 20 osnovnih i srednjih škola  iz Podgorice prethodnih mjeseci, izložba "34 čuda priirode" zvanično je zatvorena. lzložba je bila postavljena u Dvorcu Petrovića u trajanju od dva mjeseca. U pratnji vodiča iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica najmlađi su uživali u otkrivanju novih predjela i endemičnih vrsta svjetske flore i faune.

Štampa

Lovci zloupotrijebili Javnu raspravu o Studiji zaštite Ulcinjske solane

on .

Javna rasprava o nacrtu "Studije zaštite Ulcinjske solane", koja je održana u petak 06.11.2015. godine u Opštini Ulcinj, nije poslužila svojoj zakonskoj svrsi, već je dala prostor lovačkom udruženju za obračun sa zagovaračima inicijative o zaštiti ovog ornitološki vrijednog područja za čitavu Evropu.

Štampa

Mališani vrtića “Bubamara” saznali kako da pomognu pticama tokom zime

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica se danas družio sa mališanima iz vrtića "Bubamara" sa kojima je razgovarano kako pomoći pticama tokom zime. Kako nam se bliži zima, a ptice ostaju bez lako dostupnih izvora hrane, prihranjivanje je jedan od načina da tokom hladnih mjeseci pomognemo pticama da dođu do hrane.

Štampa

Uskladiti lovne sezone sa propisima Evropske Unije

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica i Green Home podnijeli su Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja Inicijativu za usklađenje lovnih sezona sa Ptičjom direktivom i Evropskom crvenom listom ugroženih vrsta. Ova inicijativa odnosi se, u prvom redu, na isključenje četiri ptičje vrste sa liste lovnih vrsta. Naime, Evropska Komisija objavila je 15. juna 2015. godine, Evropsku crvenu listu ugroženih vrsta ptica koja je pokazala da je 13% ili 67 od 533 vrsta evropskih ptica na neki način ugroženo na našem kontinentu.

banervolonter