Štampa

CZIP učestvovao na seminaru za implementaciju IPA projekata

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, zajedno sa Ekološkim društvom Boke kotorske i Opštinom Tivat, učestvovao je na implementacionom seminaru za korisnike bespovratnih sredstava u okviru Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Crna Gora 2007-2013 koji je održan 2. i 3. novembra 2015. u Tivtu.

Štampa

CZIP na sastanku BirdLife partnera Evrope i Centralne Azije

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica učestvovao je na Sastanku BirdLife partnera Evrope i Centralne Azije, organizovanom u Sofiji u periodu od 28. do 30. oktobra, od strane Bugarskog udruženja za zaštitu ptica. 100 ljudi iz 45 zemalja razgovaralo je o pitanjima koja se odnose na globalne strategije organizacije.

Štampa

Film o Ulcinjskoj solani ušao u uži izbor na takmičenju Međunarodnog festivala zelene kulture u rekordnoj konkurenciji 89 zemalja

on .

Kratki dokumentarni film "Ulcinjska solana kao ekoturistička destinacija" je za potrebe Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), snimljen uz podršku Partnerskog fonda za ugrožene ekosisteme, a sve u cilju što bolje promocije prirodnog bogatstva ovog ptičijeg raja. Ovaj dokumentarac autora Gregora Šubica i Kawka Production sadržao je najbolje argumente CZIP-a u kampanji za zaštitu ovog područja, posebno u dobijanju podrške međunarodnih institucija, ambasada i organizacija za zaštitu prirode. Zahvaljujući njemu rješavanje problema Ulcinjske solane postao je uslov Evropske Unije za nastavak daljih pregovora sa Crnom Gorom.

Štampa

U okviru programa pomoći lokalnom stanovništu u zaštićenim područjima, CZIP pomogao renoviranje katuna na Prokletijama

on .

Projekat "Podrška lokalnom stanovništvu u Nacionalnom parku Prokletjie kroz stvaranje alternativnih prihoda i promovisanje tradicionalnog pastirskog načina življenja", podržan od strane EuroNatur-a, njemačke organizacije za zaštitu prirodne baštine, realizovan je u saradnji Centra za zaštitu i proučavanje ptica sa Nacionalnim parkom Prokletije.

Štampa

Prijavite se za stručno osposobljavanje u CZIP-u

on .

Volite prirodu, uživate na svježem vazduhu i terenskom radu, zanimljiva Vam je potraga za nestalim balkanskim risom, uživate u pelikanima, flamingosima, želite da učinite svijet boljim mjestom uz zabavnu i opuštenu ekipu ljubitelja prirode... Ako ispunjavate bar jedan od gore navedenih uslova prijavite se za pripravnički staž u CZIP-u.

Štampa

Komentari na Nacrt Programa upravljanja Ulcinjskom solanom 2015 - 2016

on .

Nacrt programa upravljanja sadrži niz nelogičnosti kao i nedostatke u pogledu subjekata sa kojima će se određene aktivnosti sprovoditi u saradnji kao i neizostavan finansijski proračn za svaku od predloženih aktivnosti pojedinačno. Naime, iz samog dokumenta je nemoguće utvrditi kao ni pratiti uspješnost realizacije ali i opravdanost troškova jer su isti izostali. Ova stavka je od vitalnog značaja za realizaciju aktivnosti na solani, obzirom da se iste finansiraju sredstvima iz Budžeta Crne Gore tj poreskih obveznika/građana te da je ispunjavanje uslova transparentnosti jedna od važnijih premisa dobrog upravljanja.

Štampa

Nacrt studije zaštite Ulcinjske solane stavljen na javnu raspravu

on .

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta opštine Ulcinj, 22. oktobra 2015. godine stavio je Nacrt Studije zaštite područja "Ulcinjske Solane" na javnu raspravu u trajanju od 22 dana, zaključno sa 12. novembrom 2015. godine.

Štampa

Učešće CZIP-a na okruglom stolu o valorizaciji Ulcinjske solane

on .

Predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica, učestvovali su u panel diskusiji koji je u okviru naučnog simpozijuma organizovan 17. oktobra 2015. godine u Ulcinju. Nakon izlaganja organizatora skupa: predstavnika Ministarstva održivog razvoja i turizma, Nacionalinh parkova i Univerziteta Crne Gore, biodiverzitetske vrijednosti solane prezentovali su profesori Prirodno-matematičkog fakulteta.

banervolonter