Štampa

Tivatska solila iz ptičije perspektive

on .

Ako već nijeste bili na Tivatskim solilima vrijeme je da ih posjetite! Čekaju vas patke, čaplje, baljoške, više ptica iz familije šljukarica. Čeka vas prvi i jedini florističko - faunistički rezervat prirode u Crnoj Gori. Osim najstrožijeg stepena zaštite na nacionalnom nivou, ovo područje zaštićeno je i međunarodim konvencijama.

Štampa

Ulcinjsku solanu posjetilo 40 članova Asocijacije turističkih vodiča Crne Gore

on .

Predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica, u subotu, 12. decembra, ugostili su 40 predstavnika Asocijacije turističkih vodiča Crne Gore, na Ulcinjskoj solani. Na sam zahtjev vodiča, koji su prepoznali ovaj lokalitet kao dio eko-turističke ponude Crne Gore, CZIP je organizovao posjetu koja je uključila zanimljivosti Ulcinjske solane, njen kulturni, nekada ekonomski, a sada biodiverzitetski značaj.

Štampa

Lovci demonstrativno napustili javnu raspravu

on .

Lovačko udruženje iz Ulcinja danas je demonstrativno napustilo javnu raspravu održanu povodom Nacrta Odluke o proglašenju Ulcinjske solane zaštićenim područjem. Naime, nakon predstavljanja sadržine same Odluke u kojoj je predložena zabrana lova na teritoriji Ulcinjske solane, lovci su napustili javnu raspravu oštro se suprotstavljajući zabranu. Predstavnici lovačkog udruženja Šljuka u svom izglaganju osudili su takvu odluku uz argument da u drugim zemljama postoje područja koja su jednim dijelom zaštićena dok je drugi dio teritorije slobodan za lov. Iako za takvu tvrdnju nisu naveli valjane argumente, ocijenili su da je rasprava u suprotnosti sa njihovim pravima zbog čega su i demonstrativno napustili raspravu još jednom pokazujući da nemaju namjeru zaštiti Solanu kao i da nisu spremni sarađivati kako bi se lovni fond oporavio a ugrožena područja revitalizovala.

Štampa

Vlada ne želi dodatna opterećenja po pitanju zaštite Ulcinjske solane

on .

Trećoj sjednici Savjetodavnog tjela za zaštitu Ulcinjske solane, juče su prisustvovali: državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma, Daliborka Pejović; direktor Nacionalnih parkova, Zoran Mrdak; zamjenica direktora Agencije za zaštitu životne sredine, Lidija Šćepanović; predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mina Mijanović; izvršni direktor NVO Zeleni korak, Dželal Hodžić i predstavnik Centra za zaštitu i proučavanje ptica, Nebojaša Banićević. Iako član Savjetodavnog odbora, Opština Ulcinj nije prisustvovala sastanku.

Štampa

CZIP pozdravlja odluku Ministarstva poljoprivrede o zabrani lova jarebice kamenjarke na tri godine i uspješnu akciju Carinarnice Luke Bar!

on .

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je Odluku o zabrani lova na jarebicu kamenjarku na tri godine.

Nakon što su službenici Uprava carina Luke Bar 4. decembra zaplijenili 20 jedinki jarebice kamenjarke i jednu šumsku šljuku, Ministarstvo poljopriverede je presavilo tabak: uveo se moratorijum na ubijanje kamenjarke za naredne tri godine a ispitaće okolnosti pod kojima je italijanski lovac koji je lovio u Plužinama pokušao da nezakonito iznese ubijene ptice.

Štampa

Ukradene dvije mreže za prstenovanje ptica

on .

Ornitološka stanica Mareza oštećena je za dvije mreže, koje su služile isključivo u svrhe prstenovanja ptica. Iako je vrijednost mreža par stotina eura, sam čin uništavanja i otuđivanja istih znak je napada na napore posvećenog prstenovačkog tima koji je već mjesecima predano prstenovao ptice u naučno istraživačke svrhe.

Naime, ove godine je prvi put vršeno organizovano prstenovanje ptica na lokalitetu Mareza prstenovima sa oznakom CZIP Montenegro. CZIP je više puta isticao značaj prstenovanja u domenu edukacije i razvoja volonterizma. Međutim, ovakav čin svakako neće baciti sjenu na odličnu sezonu posvećenog volonterskog rada Ornitološke stanice Mareza.

Štampa

Italijan pokušao da prenese više od 20 ubijenih ptica preko graničnog prelaza Luka Bar

on .

Na graničnom prelazu Luka Bar službenici Uprave Carine zaplijenili su 20 ubijenih jarebica kamenjarki i jednu šljuku.

Stranac, državljanin Italije, pokušao je da zaplijenjene ptice prenese preko granice bez posjedovanja neophodne dokumentacije. Naime, Zakon o divljači i lovstvu (Službeni list Crne Gore, broj 48/2015) članom 64 dozvoljava organizovanje lova strancu na način i pod uslovima propisanim ovim Zakonom. Međutim, članom 70 Zakona o divljači i lovstvu uređen je način držanja, prevoza i prenosa divljači i njenih djelova izvan lovišta. Ovim članom propisan je obavezan sanitarni pregled i posjedovanje potvrde o porijeklu divljači i njenih djelova koje državljanin Italije nije posjedovao.

Štampa

Centar za zaštitu i proučavanje ptica obilježio 15. godina rada

on .

Nakon 15. godina rada, CZIP je sa prijateljima organizacije i dugogodišnjem partnerima, proslavio postignute uspjehe. Ovim povodom pripremljen je i Bilten kojim su obuhvaćene najvažnije aktivnosti i dostignuća na polju zaštite prirode. Naši rezultati, bili su i ostali upamćeni kao rezultati jedne posvećene grupe ljudi koja je u svom radu sticala mnogo prijatelja, volontera i članova.

banervolonter