Štampa

Za mlade pčelare u kanjonu Morače po četiri košnice i dva pčelinja društva

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica i Udruženje pčelara Podgorice potpisali su danas ugovor sa mladim pčelarima u kanjonu Morače. Ugovorom je dogorvorena donacija za šest mladih pčelara iz ovog područja u iznosu od po četiri košnice i dva pčelinja društva. 

Pčelari su danas preuzeli košnice a u narednih sedam dana biće im dostavljena i pčelinja društva.

Igor To­do­ro­vić, Ste­fan Vla­ho­vić, Ste­van No­va­ko­vić, Ra­do­je Pi­žu­ri­ca, Ivan Bra­u­no­vić i Bor­ko Vuk­sa­no­vić korisnici su ovogodišnjih sredstava.

Štampa

Ugovorena izgradnja info punkta na Tivatskim solilima

on .

Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom potpisalo je ugovor o izgradnji info punkta na Tivatskim solilima. Izgradnja ce biti izvršena nakon završetka turističke sezone. Plan je da u u info punktu bude zapošljena stručna osoba koja će posjetiocima tog lokaliteta pružati informacije o značaju Solila i eventualno imati ulogu vodiča za organizovane posjete.

Štampa

Završena ovogodišnja kampanja Spring Alive-Dočekajmo proljeće

on .

Radionicom u vrtiću „Maša“ završena je ovogodišnja kampanja Spring Alive-Dočekajmo proljeće zajedno. Informacije o načinu života rode, laste, pčelarice, kukavice i čiope, nosiocima kampanje, su mališanima koji su postavljali brojna pitanja, bile veoma interesantne.

Štampa

Ubio žutu čaplju i hvalio se na fejsbuku

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica podnio je krivičnu prijavu protiv Davora Klikovca zbog krivičnog djela nezakonit lov.
22. juna CZIP je dobio fotografije sa fejsbuk profila pomenutog lica na kojima se nalaze fotografije ubijene žute čaplje i gugutke. Zakon o divljači i lovstvu ne poznaje žutu čaplju kao lovnu vrstu, a ista je trajno zaštićena Rješenjem za zaštitu prirode o zaštiti prorijeđenih, rijetkih i ugroženih vrsta biljaka, životinja i gljiva (Sl. List CG 76/06) donešenim od strane Republičkog zavoda za zaštitu prirode.

Štampa

Gosti njemačke ambasade u obilasku Ulcinjske solane

on .

Zaposleni u njemackoj ambasadi u Podgorici i njihovi gosti, na čelu sa njemačkom ambasadorkom Gudrun Štainaker, posjetili su Ulcinjsku solanu kako bi se upoznali sa biodiverzitetskim bogastvom ovog lokaliteta i progresom koji je napravljen na reparaciji pumpi koje utankavaju morsku vodu u kristalizacione bazene sa mjesta Đerane.

Štampa

Mišljenje na Nacrt plana upravljanja za Nacionalni park Skadarsko jezero

on .

Uopšteni komentari

 

Nacrt plana upravljanja za NP Skadarsko jezero, kada je u pitanju ornitofauna jezera, urađeni su površno,  uz izostanak detaljnije analize i akcionog plana za populacije pojedinih vrsta u okviru 5-ogodišnjeg programa. Mnoge konstatacije iznijete u dokumentu date su proizvoljno, neutemeljeno, a na nekim mjestima i netačno. Takođe, postoji generalna zamjerka na javnost i transparentnost samog procesa donošenja ovog dokumenta. Stručne organizacije nijesu konsultovane prilikom izrade nacrta te se Nacionalni park, kao i većina domaćih institucija, po već ustaljenoj praksi, može se oglušiti o stručne ornitološke komentare CZIP-a i usvojiti dokument u svom nepotpunom obliku, koji neće imati niti praktičnu vrijednost u primjeni, niti će biti od koristi za zaštitu prirode.

Štampa

Podrška lokalnoj populaciji unutar granica Nacionalnog parka Prokletjie

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa Nacionalnim parkom Prokletije je započeo sa implementacijom projekta „Podrška lokalnoj populaciji unutar granica Nacionalnog parka Prokletjie kroz unaprijeđenja pristupa i djeljenja benefita stvarajući alternativne prihode i promovisanje tradicionalnog pastirskog načina življenja“.

Štampa

Prvi put u Crnoj Gori „Popis ptica Crne Gore sa bibliografijom”

on .

U partnerstvu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine, Centra za zaštitu i proučavanje ptica, BirdLife International i uz finansijsku podršku Montenegro Airlines, objavljena je knjiga „Popis ptica Crne Gore sa bibliografijom”, prva stručna publikacija ovog tipa koja se odnosi na faunu ptica Crne Gore.

Štampa

Spring Alive radionica u vrtiću “Bubamara“

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica održao je interaktivnu radionicu o pticama selicama u vrtiću „Bubamara“. Oko stotinak mališana je upoznato sa načinom života rode, laste, čiope, kukavice i pčelarice, nosiocima kampanje Spring Alive. Načini oglašavanja ovih ptica, naročito rode i kukavice, su djeci bili posebno interesantni.

banervolonter