Štampa

Nove fotografije kamera zamki iz crnogorskih šuma

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa JP ”Nacionalni parkovi“ Crne Gore nastavlja sa istraživanjem velikih sisara u Crnoj Gori u sklopu projekta „Balkan Lynx Recovery Programme“ finansiranom od strane njemačke organizacije za zaštitu evropske baštine „EuroNatur“.

Štampa

Prijavite se za učešće u prstenovanju ptica

on .

 

Drugo organizovano prstenovanje ptica, prvo prstenovima sa oznakom Montenegro počeće 20. avgusta na lokalitetu Mareza.

Prstenovanje će se vrštiti svakodnevno sa početkom u 4:00 h, kada će se prvi put otvarati mreže.

 

Štampa

Sve je spremno za prstenovanje ptica na Marezi

on .

Drugo organizovano prstenovanje ptica u Crnoj Gori i prvo prstenovima sa natpisom naše države počinje u drugoj polovini avgusta i trajaće do kraja jesenje seobe. Volonteri CZIPa pokosili su i očistili parcele za postavljanje mreža, kupljeni su prstenovi i najkvalitetnije mreže koje onemogućavaju samopovrjeđivanje ptica.

Štampa

Uništene kućice za gniježđenje modrovrana na Marezi

on .

Četiri kućice za gniježđenje modrovrane postavljene na lokalitetu Mareza uništene su, utvrđeno je tokom pregleda uspješnosti gniježđenja. Tokom akcije, koju je CZIP organizovao u aprilu, od 100 kućica postavljenih širom Crne Gore, 14 je postavljeno na Marezi.

Štampa

Studijska posjeta Sloveniji za mlade crnogorske poljoprivrednike

on .

U cilju razmjene iskustava i upoznavanja ekološki prihvatljive poljoprivrede, Fondacija Petrović Njegoš i Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizovali su studijsku posjetu poljoprivrednicima u Sloveniji koji se bave organskom proizvodnjom.

Nakon poziva za prijavu na učešće u studijskoj posjeti koji je objavljen u maju mjesecu, izabrana su četiri mlada crnogorska poljoprivrednika koji posjeduju obradivo zemljište i otpočetu organsku proizvodnju. Oni su u periodu od 29. juna do 4. jula obišli slovenačka domaćinstva, upoznali se sa njihovim radom, kao i razlikama između više podtipova ekološki prihvatljive poljoprivrede: ekološke, biološki-dinamičke i permakulturne proizvodnje.

Štampa

"Ptičji aerodrom" - Ulcinjska Solana ponovo aktivan

on .

Nakon dvije godine od posljednje berbe soli na bazenima Ulcinjske solane, 12. jula 2015. godine, počela je sa radom pumpa Đerane. Naime, pumpe na solani, dok je ovo preduzeće vršilo svoju privrednu djelatnost, služile su za ispumpavanje slatke i upumpavanje slane vode u bazene, kako bi se kombinacijom vjetra i sunca dobijala so. Nizak nivo vode u bazenima predstavljao je idealno hranilište milionima ptica koje su se odmarale i hranile na solani, ptičijem aerodromu na afričko-evroazijskom migratornom koridoru. Novost o aktivaciji pumpe pozdravile su brojne međunarodne institucije i organizacije koje se bave zaštitom prirode.

Štampa

Uspješan monitoring pelikana sa brda Hum

on .

Uspješno je završen monitoring pelikana sa brda Hum. Cilj ove aktivnosti je praćenje ilegalnih aktivnosti u rezervatu Pančeva Oka, kao i monitoring uspješnosti gnijeđženja pelikana u rezervatu.

Štampa

Kamere zamke za monitoring divljih životinja su ponovo aktivne

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica u saradnji sa JP„Nacionalni parkovi“ Crne Gore nastavlja sa intezivnim monitoringom divljih životinja uz pomoć kamera zamki u sjevero-istočnom dijelu Crne Gore. Na žalost, i pored konstatnog opstruiranja od strane pojedinaca i krađe jednog broja kamera, ovom metodologijom monitoringa nakon završenog istraživanja, po prvi put će biti definisana gustina populacije balkanskog risa kao i ostalih krupnih sisara u zaštićenim područjima i van njih. Oslonjeni na dobijene podatke, intezivno će se raditi na proširenju zaštićenih područja, unapređivanju procesa upravljanja divljači i podršci tim istraživanjima putem konstantnog istraživanja i praćenja.

Štampa

Ukradene kamera zamke za divlje životinje

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica podnio je prijavu protiv NN lica zbog krađe kamera zamki koje Centar isključivo koristi u svrhu monitoringa divljih životinja.Prvenstvena i jedina funkcija kamera jeste istraživanje, odnosno određivanje potencijalne prisutnosti i brojnosti balkanskog risa na teritoriji Crne Gore. Dodatno, iste se koriste i za analizu korišćenja posmatrane teritorije od strane  velikih sisara (medvjeda,vuka, srneće divljači i divokoza…), srednje velikih sisara (lisica, jazavac, kuna, divlja mačka…).

banervolonter