Štampa

Izgradnja marina i golf terena su ekološki neprihvatljiva rješenja za Ulcinj

on .

U nastavku se nalaze komentari Centra za zaštitu i proučavanje ptica na Nacrt Prostornog Plana Opštine Ulcinj do 2020.godine:


1.CZIP pozdravlja opredjeljenje obrađivača da Solana ostane fabrika soli i zelena oaza Ulcinja sa aspekta bogatstva ornitofaunom. Takođe, CZIP pozdravlja viziju obrađivača da ista može dodatno prihodovati od naučnog, edukativnog, SPA turizma, biciklizma, šetnje i trčanja u prirodi i svih drugih ekološki prihvatljivih vidova turizma. Podržavamo „labaviji“ pristup zaštiti solane ali ne kao park prirode V/VI već III kategorije, kako je i navedeno u tekstu plana (obje se kategorije navode kao prihvatljive, iako je razlika između njih značajna). Kategorija „spomenik prirode“ u saglasju je sa navedenim preporukama dodatnog korištenja terena fabrike soli.

Štampa

Izgradnja dalekovoda Lastva Grbaljska-Čevo može prouzrokovati trajne posljedice na ptice

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica smatra da predmetni elaborat treba vratiti na doradu zato što se u dijelu: 2.3. Flora i fauna /2.3.2.Fauna u zoni uticaja ni u jednom segmentu se ne pominje klasa ptica, iako je utvrđeno da se izgradnjom dalekovoda i njegovim funkcionisanjem mogu prouzrokovati trajne posljedice na ptice, kako kroz efekat barijere koju treba zaobilaziti, tako i efektom direktne kolizije sa žicama dalekovoda. Ovo prepoznaje i Zakon o zaštiti prirode Crne Gore i Ptičja direktiva EU. 
Takođe, ni u mjeram ublažavanja negativnog uticaja predmetnog projekta se ne razmatraju ptice, iako dalekovod prolazi kroz ili pored područja od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA).

Štampa

Rast broja ubijenih rendžera zahtjeva strože zakone

on .

Imajući u vidu da su lovokradice zaslužne za više od polovinu smrtnih slučajeva rendžera u poslednje dve godine, IUCN (Međunarodna unija za zaštitu prirode) i Međunarodna federacija rendžera (IRF) pozivaju na odlučniji stav povodom kriminala u divljini, tako obilježavajući Svetski dan rendžera koji se slavi širom svijeta 31. jula. Prema poslednjim informacijama Međunarodne federacije rendžera koja vodi ovu statistiku od 2000. godine 56 rendžera je izgubilo život na dužnosti u poslednjih 12 meseci, od čega je 29 ubijeno od strane lovokradica. Nekoliko važnih podataka:

Štampa

Desetina svetskih vrsta ptica leti a da ne znamo ništa o njima

on .

BirdLife International napravio je procjenu ugroženosti za preko 350 novo prepoznatih vrsta ptica za svjetsku Crvenu listu ugroženih vrsta. Rezultati su zabrinjavajući - preko 25% novo prepoznatih vrsta ptica svrstane su kao ugrožene na crvenoj listi.

Iscrpni spisak ptica usresrijeđe je na nepjevačice, ptice poput grabljivica, morskih ptica, ptica močvarica i sova doveo je do prepoznavanja 361 nove vrste koje su ranije bile svrstane u različite podvrste. Novi ukupni broj od 4.472 nepjevačice upućuje nas da su prethodne klasifikacije potcijenile raznovrsnost vrsta ptica za preko 10%.

Štampa

Zaštitimo ptice!

on .

Proteklog vikenda, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Oxfam (BiH), u saradnji sa partnerskim organizacijama Naše Ptice i Novi val iz Bosne i Hercegovine, te Opštinom Tivat su pokrenuli kampanju “Ptice bez granica” sa ciljem podizanja svijesti o potrebi borbe protiv krivolova i zaštite ptičjih vrsta. Kampanja predstavlja dio projekta “ORNIBA-Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu: Zajednička intervencija Bosne i Hercegvine i Crne Gore” kojeg finansira Evropska unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegvoina-Crna Gora.

Štampa

Kampanja "Ptice bez granica" u okviru ORNIBA projekta

on .

“Ptice bez granica”, naziv je kampanje koju pokreću Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Oxfam (BiH), u saradnji sa partnerima Naše Ptice i Novi val iz Bosne i Hercegovine, te Opštinom Tivat iz Crne Gore. Kampanja podizanja svijesti o potrebi borbe protiv krivolova i zaštite ptičijih staništa je dio projekta „ORNIBA-Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu: Zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore“. Projekat finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranična saradnja Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Ova inicijativa primarno je usmjerena ka zaštiti Hutovog blata u BiH i Tivatskih solila u Crnoj Gori, kao dijela Jadranskog migratornog puta.

Štampa

CZIP od danas na novoj adresi

on .

Od danas, 10.07.2014, Centar za zaštitu i proučavanje ptica možete pronaći na novoj adresi-u ulici Veliše Mugoše bb (posljednji ulaz).

Naša vrata su otvorena za sve ljubitelje ptica radnim danima od 8-16h

CZIP_ADresa.jpg

Štampa

Okrugli sto na temu "Solana Bajo Sekulić, kako dalje?"

on .

U ponedjeljak 23. Juna, sa početkom u 10 h održan je okrugli sto „Solana Bajo Sekulić- kuda dalje?“
Cilj održavanja ovog skupa bio je da se upoznaju zainteresovane strane sa međunarodnim značajem Ulcinjske solane kao i da se razmotre opcije pozicioniranja solane na nacionalnom i međunarodnom turističkom tržištu kao eko-turističke destinacije, sagledaju vizije daljeg funkcionisanja solane kao servisa za biodiverzitet. 

Štampa

Izradjen dokument “Preporuke za sprovodjenje ornitoloskih istrazivanja za potrebe procjene uticaja vjetroelektrana na ptice”

on .

Na inicijativu Centra za zastitu i proucavanje ptica u septembru 2013. pokrenuto je pitanje rjesavanja problema izrade ornitoloskog dijela Procjene uticaja vjetroelektrana na ptice.
Nakon dogovora i rada strucnog tima zavrsena je publikacija “Preporuke za sprovodjenje ornitoloskih istrazivanja za potrebe procjene uticaja na vjetroelektrana na ptice”. Preporuke su radjene u saradnji kljucnih organizacija u oblasti ornitologije: Ministarstva odrzivog razvoja I turizma, Agencije za zastitu zivotne sredine, Centra za zastitu I proucavanje ptica, Prirodnjackog muzeja I JP Nacionalni parkovi Crne Gore.

Publikacija se moze naci na sajtu Agencije za zastitu zivotne sredine:
http://epa.org.me/images/eia/preporuke%20za%20EIA%20vjetroelektrana%20na%20ptice.pdf

Uskoro i na nasem sajtu.

Štampa

Obilježen Dan pelikana na Skadarskom jezeru

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica je danas, 5. juna zajedno sa predstavnicma Fondacije Petrović Njegoš, Agencijom za zaštitu životne sredine i Nacionalnim parkom „Skadarsko jezero“ obilježio po prvi put Dan pelikana otvaranjem renoviranog info centra za posjetioce na Stanaju na Skadarskom jezeru. 

Predstavnici Centra za zaštitu i proučavanje ptica i Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ su održali edukativnu radionicu za djecu iz osnovnih škola iz Golubovaca i Tuzi o važnosti očuvanja pelikana i Skadarskog jezera, kao i očuvanju životne sredine s obzirom da se danas ujedno obilježava Svjetski dan životne sredine. Djeca su takođe imala priliku da posmatraju ptice sa renovirane osmatračnice na Stanaju.

banervolonter