Štampa

Svjetski dan životne sredine, 5.jun

on .

Svjetski dan životne sredine-World Environment Day (WED) predstavlja jedan od najznačajnijih datuma u kalendarima ekologa koji ima za cilj podizanje svijesti šire javnosti o značaju očuvanja prirode koja nas okružuje. Ovaj događaj je 1972. godine ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija i od tada se obilježava u više od 100 zemalja širom svijeta.

Štampa

Održana radionica u O.Š. "Sutjeska"

on .

U susret danu pelikana, 4. juna, održana je radionica u O.Š. „Sutejeska“. 
Mlađani ljubitelji prirode odslušali su kratku prezentaciju o pelikanima, a onda je počelo takmičenje u izradi maketa pelikana. 
Sa puno poleta i takmičarskog duha mališani su pristupili svom zadatku. Nakopn završenog časa proglašena je pobjednička ekipa koja je nagrađena majicama.

Štampa

Učenici O.Š "Pavle Rovinski" posjetili Ulcinjsku solanu

on .

Trideset šest učenika Osnovne škole „Pavle Rovinski“ posjetilo je Ulcinsku solanu. Mališani su kratkim predavanjem upozanti sa solanom, njenim faunističko - florističkim bogatstvom i njenom važnošću. 
Sa pitanjima zašto je solana prirodni rezervat, koje su biljne i životinjske vrste čijom se važnošću ističe, koje se ptice mogu gledati u sloani učenisci su upoznati u Muzeju soli. U muzeju su osim toga mogli vidjeti pojedine preparirane ptice i na slikama upoznati sa solanom prije nego su krenuli u njen obilazak.

Štampa

CZIP na sastanku MAVA partnera na Kipru

on .

CZIP na sastanku MAVA partnera na Kipru
MAVA fondacija organizovala je radionicu u periodu 21-23. Maja u cilju razvoja strategije za jačanje kapciteta i održivosti mreže NVO na područčju Mediterana. 
Radionici su prisustvovale partnerske organizacije sa Mediterana, ukjučene u relizaciju projekta Jačanje kapaciteta, među kojima je i CZIP, kao i potencijalni parteneri u nastavku pomenutog projekta.
Štampa

Dan Natura2000-21. maj

on .

21. maja 2014 širom zemalja Evropske unije biće obilježen Dan mreže Natura2000 koja obuhvata područja važna za očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i ekoloških oblasti u EU. Ovaj program koji čini osnovu zaštite prirode u EU, proizilazi iz Direktive o zaštiti prirodnih staništa, divlje flore i faune i Ptičje Direktive. U mrežu je uključeno preko 25.000 područja duž cijele EU, što je čini najvećom ekološkom mrežom na svijetu. 
Uprkos njenom dvadesetogodišnjem postojanju i ekološkom, socijalnom i ekonomskom značaju, mreža Natura 2000 je slabo poznata među stanovništvom EU što predstavlja jedan od veoma bitnih problema ove mreže. CIlj ovogodišnje kampanje je da pojedinci, organizacije ili inistitucije urade određeni gest podizanja svijesti u korist očuvanja prirodnih ekosistema i ptičjih vrsta koje ih naseljavaju.

Štampa

Potpisan Memorandum o saradnji sa Turističkom Organizacijom Ulcinj

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica, 14. Maja 2014., potpisao je Memorandum o saradnji sa Turističkom organizacijom Ulcinj.
Saradnja dvije pomenute organizacije predstavlja primjer uspješnog postizanja zajedničkih ciljeva sa misijom zaštite lokaliteta od značaja za boravak ptica.
Na teritoriji Opštine Ulcinj nalaze se dva IBA staništa (staništa od međunarodnog značaja za boravak ptica) – Ulcinjska solana i Šasko jezero kao i mnogi drugi lokaliteti zanačajni sa ornitološkog aspekta(Velika plaža i Delta Bojane sa mikrolokalitetima).

Štampa

CZIP učestovao na ECRAN-ovom kick off sastanku

on .

Predstavnik Centra za zaštitu i proučavanje ptica je u periodu od 7.-8.maja u Bečićima učestvovao na regionalnom sastanku projekta ECRAN -the Environment and Climate Regional Accession Network, finansiranog od strane Evropske unije koji se bavi politikama iz oblasti životne sredine i klime. Sastanak je održan za predstavnike 21 nevladine organizacije iz Hrvatske i zemalja kandidata za članstvo u EU (Crne Gore, Srbije, Makedonije i Turske) i potencijalnih kandidata za članstvo u EU (Albanija, BiH, Kosovo) koje su se u januaru 2014. godine pridružile projektu. 

Štampa

Svjetski dan ptica selica 2014

on .

Povodom obilježavanja Svjetskog dan ptica selica, edukativni časovi o ornitološkom i florističkom značaju tamošnjih solila, kao i značaju ptica selica i važnosti očuvanja njihovih staništa, održani su 9.maja 2014. godine na Tivatskim solilima. Događaju je prisustvovalo 150 djece iz osnovnih škola "Drago Milović" iz Tivta i "Branko Brinić" iz Radovića.

Štampa

Program oporavka balkanskog risa u IUCN biltenu

on .

Ove godine se obilježava se osma godišnjica od početka napora stručnjaka u očuvanju balkanskog risa od potpunog istrebljenja u okviru Programa oporavka Balkanskog risa. Ova tema je obrađena u okviru članka “Kompletirana slika o balkanskom risu” objavljenog u najnovijem izdanju biltena Međunarodne unije za očuvanje prirode za jugoistočnu Evropu (IUCN SEE). 

Štampa

Svjetski dan ptica selica 2014-migratorni koridori i turizam

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica će tradicionalno obilježiti Svjetski dan ptica selica organizovanjem ekoloških javnih časova za učenike osnovnih škola u Tivtu o ornitološkom i florističkom značaju tamošnjih solila, kao i značaju ptica selica i važnosti očuvanja njihovih staništa. Edukativni časovi će biti održani 9.maja 2014. godine na Tivatskim solilima sa početkom u 10 časova. 

banervolonter