Štampa

Obilježen Evropski vikend posmatranja ptica

on .

Ovog vikenda više od 100 ljudi uživalo je u posmatranju ptica, vožnji bicikala i čarima jesenje migracije na Ulcinjskoj solani u okviru obilježavanja Evropskog vikenda posmatranja ptica. Među prisutnima bio je i dio diplomatskog kora u Crnoj Gori, koji nije krio svoje oduševljenje ljepotama solane ali i turističkim potencijalima ovog područja.

Štampa

CZIP na seminaru mladih Mediterana

on .

U periodu od 22-25. septembra u mjestu Fillefranche-sur Mer, Nica, Franscuska CZIP je učestvovao na seminaru mladih Mediterana.

Štampa

EuroBird Watch 4. oktobra na Ulcinjskoj solani

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), član IUCN-a (Međunarodna unija za zaštitu prirode) i BirdLife u Crnoj Gori sa zadovoljstvom Vas poziva na proslavu Evropskog dana posmatranja ptica, koji će se organizovati u subotu 4. oktobra na Ulcinjskoj solani. 

Štampa

CZIP na 8. Pan-evropskoj konferenciji “Green Belt”

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica učestvovao je na 8. Pan-evropskoj Konferenciji “Green Belt”-Zeleni pojas koja je održana u periodu od 23. do 26. septembra 2014. godine u mjestu Slavonice u Českoj. Na Konferenciji je učestvovalo više od 100 učesnika iz Evrope, Kanade i SAD-a gdje je diskutovao o trenutnom statusu i mogućnostima razvoja najduže ekološke mreže i memorijalnih pejsaža koji prolaze kroz Evropu, a nalaze se u zoni bivše gvozdene zavjese.

Štampa

CZIP na sajmu IPA projekata u Delta City-ju

on .

Koristimo priliku da vas informišemo da se Crna Gora priključuje obilježavanju 21. septembra – Evropskog dana saradnje, koji se širom Evrope obilježava organizacijom različitih događaja.

U svrhu obilježavanja ovoga dana planirana je organizacija sajma IPA projekata u Podgorici (Delta City) 19. septembra 2014. (petak, 11:00 – 15:00) gdje bi se, kroz prisustvo korisnika projekata finansiranih iz IPA sredstava, predstavili rezultati projekata i promotivni materijali (štampani, video, audio materijal).

Štampa

Potraga za šumskim samotnjakom

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) u saradnji sa JP Nacionalni parkovi, počeo je sa implementacijom aktivnosti u okviru drugog dijela projekta Balkan Lynx Recovery Programme u Crnoj Gori.

Prvu fazu projekta činila je izrada bazičnog istraživanja putem anketiranja lokalnog stanovništva na lokalitetima gdje je balkanski ris bio prisutan po podacima iz literature. Tragom rezultata dobijenih bazičnim istraživanjem, ovog ljeta je započetio sa realizacijom druge faze projekta, postavljanjem kamera zamki za divlje životinje na lokalitetima koji su se definisali kao najviše obećavajući kad su u pitanju potencijalna staništa balkanskog risa u Crnoj Gori. Kroz ovu fazu, po prvi put ćemo biti u mogućnosti da odredimo gustinu populacija krupnih sisara, kako u zaštićenim područjima tako i u njovoj okolini. Takođe, po prvi put ćemo biti u mogućnosti da proširimo svoja znanja u razumijevanju ekologije i ponašanja krupnih sisara kroz njihovo snimanje i definisanje migratornih puteva. Samim tim, ova faza će zahtjevati dosta strpljenja i rada, što se posebno odnosi na podizanje svijesti kad je u pitanju čovjekov odnos prema divljim životinjama.

Štampa

Saopštenje za medije Foruma za životnu sredinu i klimu

on .

U susret 23.godišnjici od proglašenja Ekološke države Crne Gore, nevladine organizacije Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Green Home i Društvo mladih ekologa iz Nikšića su organizovale nacionalni sastanak nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, kako bi se prodiskutovali prioritetni nacionalni problemi iz oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori, posebno u svjetlu evropskih integracija.

Pripremljeni zajednički stavovi i gorući problemi će biti predstavljeni na regionalnom Forumu za životnu sredinu i klimu, koji je Evropska komisija pokrenula kako bi omogućila direktan pristup i dijalog između nevladinih organizacija iz Crne Gore i regiona i najviših predstavnika Generalnog direktorata za životnu sredinu.

Štampa

Prva nagrada sa međunarodnog takmičenja za fotografiju ptice selice stigla u Crnu Goru!

on .

Miodrag Popović, učenik O.Š. “Radojica Perović” pobjednik je međunarodnog Instant Flick Photo takmičenja za najbolju fotografiju ptice selice.

Takmičenje se organizuje svake godine u okviru projekta Spring Alive, koji realizje BirdLife International, svjetskiautoritetauoblastizaštitepticakojiokupljavišeod 140 zemalja širomsvijeta. Projekat okuplja više od 50 zemalja sa tri kontinenta (Evropa, Azija i Afrika).

pobjednička fotka sajt

Učenik je nagrađen fotoaparatom sa ciljem da se podstakne njegova želja za bavljenje fotografijom.

Štampa

Crna Gora potpisala Deklaraciju „Zeleni evropski pojas“

on .

Ministarstvo održivog razvoja i turizma potpisalo je Deklaraciju“ Zeleni evropski pojas“ kojom se obavezuje da učestvuje u zaštiti mreže evropskih zaštićenih područja duž bivše gvozdene zavjese. Osim Crne Gore, Deklaraciju je potpisalo petnaest od dvadeset četiri zemlje koje čine dio Zelenog pojasa, na 7. Pan-evropskoj Konferenciji „Zeleni evropski pojas“ (European GreenBelt) održanoj u maju 2013. godine u Berlinu, na desetogodišnjici osnivanja inicijative.

Ovaj pojas predstavlja dio pan-evropske ekološke mreže i simbol prekogranične saradnje i zajedničkog evropskog i kulturnog nasleđa. 

banervolonter