Štampa

Seminar o vođenju kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine

on .


Predstavnik Centra za zaštitu i proučavanje ptica učestvovao je u periodu od 14.-16.aprila 2014.godine u Bečićima na seminaru o vođenju kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine u organizaciji NVO „Green Home“.
Cilj treninga je bio upoznanje nevladinih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine sa načinima kreiranja i vođenja kampanja javnog zastupanja održivih energetskih sistema i očuvanja prirodnih resursa, kao i prućžanje osnovna znanja i vještine u radu i saradnji sa medijima.
Poseban fokus seminara je bio usmjeren usavršavanju znanja i vještina predstavnika nevladinih organizacija potrebnih za uspješno vođenje kampanje kroz komunikaciju sa medijima, radu na prezentacijskim vještinama i pripremi za javne nastupe.

Štampa

“Ptice bez granica” djeci Tivta

on .

U Centru za kulturu u Tivtu je 10.04.2014. godine premijerno u Crnoj Gori izvedena lutkarska predstava “Ptice bez granica” urađena u okviru ORNIBA projekta na kojoj je prisustvovalo oko oko par stotina djece iz osnovnih škola i vrtića iz Tivta. 

Autori predstave su mladi profesionalci iz Mostara: Bojan Beribaka (priča i stihovi), Ivana Radić (scenografija) i Peđa Hart (muzika).

Štampa

Trening o održivom upravljanju zaštićenim područjima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini

on .

U Multimedijalnoj sali Opštine Tivat ove sedmice je održan trodnevni trening "Održivo upravljanje zaštićenim područjima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini" koji je za cilj imao kapaciteta upravljača zaštićenim područjima i nevladinih organizacija iz oblasti zaštite prirode o održivom upravljanju zaštićenim područjima i razmjena znanja i iskustva između upravljača zaštićenih područja u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. 

Štampa

Studijska posjeta Sloveniji

on .

U okviru projekta „Doživljavanje prirode na istorijskim Tivatskim solilima na crnogorskoj obali-povezivanje zaštite prirode i regionalnog razvoja“, Centar za zaštitu i proučavanje ptica organizuje studijsku posjetu Sečoveljskoj solani i Škocjanskom zatoku u Sloveniji u periodu od 30.03.-02.04.2014. godine.

Cilj posjete je upoznavanje učesnika sa metodama organiyacije i upravljanja ovih područja u Sloveniji, kao i njihove ekonomske valorizacije, kroz organizaciju različitih održivih vidova turizma. 

Štampa

Saopštenje NVO povodom nacrta Metodologije za monitoring divljači

on .

Podgorica, 31. mart 2014 
Ekološke nevladine organizacije zahtijevaju od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da povuče nacrt Metodologije za monitoring i vođenje evidencije o divljači, s obzirom na to da ponuđena Metodologija, ne može biti ni stručna niti metodološka osnova za projekat inventarisanja divljači.
Štampa

Trening o održivom upravljanju zaštićenim područjima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (08.-10.04.2014-Tivat)

on .

U periodu od 8.-10.04. 2014. godine u Tivtu biće održan trening "Održivo upravljanje zaštićenim područjima u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini". Trening se organizuje u okviru IPA prekograničnog projekta "ORNIBA-Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu : Zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore" kojeg zajednički realizuju Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore u saradnji sa Opštinom Tivat i partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine –"Oxfam Italia", "Naše Ptice" i "Novi val". 

Štampa

Premijera lutkarske predstave"Ptice bez granica" u Crnoj Gori

on .

U okviru aktivnosti kampanje "Ptice bez granica" u Kulturnom centru u Tivtu će, 10.04.2014. godine sa početkom u 9.30 h biti izvedena lutkarska predstava za djecu pod istoimenim nazivom. 
Predstava, koja je dio kampanje za podizanje svijesti o potrebi borbe protiv krivolova, ima za cilj uvesti najmlađu populaciju u svijet ptica, probleme koji su prisutni u očuvanju ekosistema i uticaju promjena nastalih u staništima prica na njihov život i brojnost. Nastala je kao rezultat ideja i prijedloga koje su za ovu predstavu dala sama djeca, kroz radionice i posjete kritičnih tačaka u kojima se jasno vidjelo kako čovjek svojim djelovanjem narušava život ptica. Sve ove ideje su, na djeci pristupačan način, u predstavu pretočili mladi dramski umjetnici iz Mostara (B&H), Bojan Beribaka i Ivana Radić. 
Štampa

Proljećno praćenje migracije ptica na Hutovom blatu (10.03.-14.03.2014)

on .

U periodu od 10.-14. marta 2014, na Hutovom blatu je održan posljednji ornitološki kamp u okviru ORNIBA projekta sa ciljem praćenja proljećne migracije ptica. Kamp se sastojao iz teorijske radionice i praktičnog rada na terenu. Tema teorijske radionice je bio značaj Jadranskog migratornog puta za migraciju ptica, posebno ždralova a takođe su predstavljeni prvi rezultati istraživanja ornitofaune u okviru ORNIBA projekta. 
Tokom trajanja kampa, terenski istraživači su pratili migraciju ptica na Mostarskom blatu i nekoliko lokacija unutar parka prirode Hutovo blato (pašnjaci, nasipi kod pašnjaka, Svitavsko jezero, rijeka Krupa i jezero Drijen).
Štampa

BirdLife International poziva partnere da posjete Ulcinjsku solanu

on .

Bird Life International (BLI), globalni autoritet u oblasti zaštite ptica, prepoznao je napore CZIP-a u cilju zaštite i promocije Ulcinjske solane.
Ne prvi put, BLI poziva članove ove prestižne organizacije da posjete Ulcinjsku, od čovjeka storenu, lagunu, osjete i dožive bogatstvo njenog biodiverziteta.
Štampa

Održan ornitološki kamp na Tivatskim solilima (03.03.-07.03.2014)

on .

U periodu od 03.03. do 07.03.2014. godine na Tivatskim solilima je održa ornitološki kamp u cilju praćenja proljećnog aspekta migracije ptica i nastavka obuke istraživača na terenu. Obuka je vršena kroz teorijski dio, u okviru kojeg su prikazani i dokumentarni filmovi o fenomenu migracije ptica tokom godine. Takođe, posebna pažnja je posvećena praktičnoj obuci-radu na terenu, tj. posmatranju ptica na području Tivatskih solila, Platamuna i Ploča, kao i praćenju migracije ptica iz akvatorijuma Bokokotorskog zaliva. 

banervolonter