Print

Izradjen dokument “Preporuke za sprovodjenje ornitoloskih istrazivanja za potrebe procjene uticaja vjetroelektrana na ptice”

on .

Na inicijativu Centra za zastitu i proucavanje ptica u septembru 2013. pokrenuto je pitanje rjesavanja problema izrade ornitoloskog dijela Procjene uticaja vjetroelektrana na ptice.
Nakon dogovora i rada strucnog tima zavrsena je publikacija “Preporuke za sprovodjenje ornitoloskih istrazivanja za potrebe procjene uticaja na vjetroelektrana na ptice”. Preporuke su radjene u saradnji kljucnih organizacija u oblasti ornitologije: Ministarstva odrzivog razvoja I turizma, Agencije za zastitu zivotne sredine, Centra za zastitu I proucavanje ptica, Prirodnjackog muzeja I JP Nacionalni parkovi Crne Gore.

Publikacija se moze naci na sajtu Agencije za zastitu zivotne sredine:
http://epa.org.me/images/eia/preporuke%20za%20EIA%20vjetroelektrana%20na%20ptice.pdf

Uskoro i na nasem sajtu.