Print

Kampanja "Ptice bez granica" u okviru ORNIBA projekta

on .

“Ptice bez granica”, naziv je kampanje koju pokreću Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore i Oxfam (BiH), u saradnji sa partnerima Naše Ptice i Novi val iz Bosne i Hercegovine, te Opštinom Tivat iz Crne Gore. Kampanja podizanja svijesti o potrebi borbe protiv krivolova i zaštite ptičijih staništa je dio projekta „ORNIBA-Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu: Zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore“. Projekat finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru Programa prekogranična saradnja Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Ova inicijativa primarno je usmjerena ka zaštiti Hutovog blata u BiH i Tivatskih solila u Crnoj Gori, kao dijela Jadranskog migratornog puta.

Kampanja će biti realizovana 19. i 20. jula 2014. godine, na graničnom prelazu Zubci-Sitnica, između Trebinja (BiH) i Herceg Novog (Crna Gora), uz saradnju sa Graničnom policijom obje države. Posjetiocima će biti skrenuta pažnja na probleme vezane za borbu protiv krivolova, očuvanje ptičijih staništa ovog migratornog puta, uspostavljanje watchdog inicijative, što su i glavni ciljevi ove kampanje. Na graničnom prelazu će se dobiti informacije o tome kako se može pomoći u zaštiti ptičijeg fonda, a sve uočene nepravilnosti prijaviti na stranici www.orniba.net 

Takođe, u okviru kampanje 18.jula 2014. godine na graničnom prelazu Debeli brijeg biće održana radionica „Borba protiv krijumčarenja ptica“ koja ima za cilj razmjenu iskustava i podizanje svijesti o potrebi borbe protiv krijumčarenja ptica na granicama i postavljanju sistema alarmiranja u slučaju dešavanja ilegalnih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Imajući u vidu da ptice ne znaju za granice, ORNIBA projekat obuhvata različite vidove prekogranične saradnje, čiji važan dio čini kampanja “Ptice bez granica”, kao i uspostavljanje prekogranične mreže nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, zajedničko učešće na treninzima i u kampanjama podizanja svijesti, te zajedničko prikupljanje i prezentovanje podataka tokom konferencija, te kroz dokumente koji će pomoći u izradi Akcionog plana za zaštitu ptičijih vrsta ovog područja, što treba da bude krajnji cilj svih aktivnosti.

banervolonter